Du er her

Folkeoplysningsrådet - 14-01-2020

Folkeoplysningsrådet - 14-01-2020

Dato: Tirsdag den 14. januar 2020 Tid: Kl. 16:30
Udvalg/Råd: Folkeoplysningsrådet
 • Punkt 1 Budget 2020 på det folkeoplysende foreningsområde

  SagsID/Sagsnummer: 19/9442
  Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget
  bilag_budget_2020_foreningsomraadet.pdf.pdf

  Indledning

   

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

  X

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

   

  Med baggrund i det vedtagne budget 2020, skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til fordeling af budgettet inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (idræt, spejdere og øvrige foreninger).

  Beskrivelse af sagen

  I budget 2020 har Byrådet afsat en budgetramme på 4.620.360 kroner til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (voksenundervisning undtaget).

   

  Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af budgettet på området, se bilag.

   

  Administrationen har taget udgangspunkt i de aktiviteter, som budgettet i 2019 indeholdt. Der henvises til kommentarerne i bilaget.

   

  Budgettet indeholder heller ikke i år en pulje til udviklingsaktiviteter. Det skal dog bemærkes, at kommunen siden 1. januar 2012 ifølge folkeoplysningsloven er forpligtet til at afsætte midler til udviklingsaktiviteter, som også ikke-organiserede kan søge. Der findes dog allerede mulighed for at støtte nye aktiviteter og udviklingsprojekter i den eksisterende pulje, der finansieres af eventuelle restmidler på området og via kontoen ”opdatering af udstyr og rekvisitter”. Denne praksis har fungeret siden 2012.

   

  Inddragelse og høring

  Folkeoplysningsrådet høers på sit møde i januar 2020.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at forslaget til budgettet, skaber rammerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ringsted Kommune.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at fordelingen godkendes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-01-2020

  Anbefales godkendt.

 • Punkt 2 Club Hot Circle søger om støtte til "Sommerrock i Ringsted"

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_ansoegning_om_stoette.pdf

  Indledning

  Musikforeningen Club Hot Circle søger om tilskud til afholdelse af amatørkoncerter i sommeren 2020.

  Beskrivelse af sagen

  Musikforeningen Club Hot Circle har siden 2012 holdt koncerter i Anlægspavillonen.

   

  Nu ønsker foreningen at afholde udendørskoncerter én gang ugentligt i ugerne 23-35, dog ikke på Sankt Hans-aften og under Ringsted Festival.

   

  Koncerterne vil blive afholdt af amatørorkestre med rødder i Ringsted, og vil blive afholdt på den lille scene foran Anlægspavillonen eller på Torvet. Det vil være et nyt orkester der spiller hver uge.

   

  Der ansøges om tilskud til arrangementerne. Foreningen har fremsendt følgende budget:

   

  Orkestre

  20.000

  Lydanlæg, leje

  10.000

  Markedsføring mm.

  5.000

  I alt

  35.000

   

  Der vil ikke blive opkrævet entré af koncerterne.

   

  Foreningen har endvidere været i kontakt med ”Sommer i Ringsted”, og arrangementerne vil således blive en del af ”Sommer i Ringsted-konceptet”.

   

  Foreningen søger om størst mulige beløb i tilskud.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne for udviklingspuljen.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-01-2020

  Der bevilliges 35.000 kroner til afholdelse af koncerterne jf. ansøgningen.

 • Punkt 3 Kværkeby IF søger om tilskud til nye mål

  SagsID/Sagsnummer: 20/148
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet
  bilag_kvaerkeby_if.pdf

  Indledning

  Kværkeby IF søger om tilskud til indkøb af nye mål.

  Beskrivelse af sagen

  Foreningen søger om tilskud til erstatning for to stk. 11-mandsmål.

   

  Foreningen har selv indhentet tilbud på indkøb af to stk. fuldsvejset mål. Den samlede pris er på 34.987,50 kroner. Beløbet er inklusiv moms.

   

  Det er forventningen, at målene kan holde i 20-30 år.

   

  Ansøgningen vedlægges som bilag.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Vurdering

  Det er vurderingen, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-01-2020

  Der bevilliges 2/3 i tilskud til indkøb jf. ansøgning.

 • Punkt 4 Orientering, januar 2020

  SagsID/Sagsnummer: 20/156
  Sagen afgøres i: Folkeoplysningsrådet

  Indledning

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          administrationen

  Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 14-01-2020

  Orientering fra

  -          Formanden

  -          Øvrige medlemmer

  -          Administrationen