Du er her

Plan- og Boligudvalget - 10-12-2013

Plan- og Boligudvalget - 10-12-2013

Dato: Tirsdag den 10. december 2013 Tid: Kl. 20:45
Udvalg/Råd: Plan- og Boligudvalget
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 10-12-2013

  Godkendt

 • Punkt 2 Valg af formand

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 10-12-2013

  Per Roos

 • Punkt 3 Valg af næstformand

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 10-12-2013

  Lisbeth Andersen

 • Punkt 4 Mødekalender 2014

  udkast_kalender_2014.pdf

  Indledning

  Sagsgang

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  Beslutning

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og  Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Udkast til mødekalender for 2014 i de politiske udvalg er vedlagt som bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Der er planlagt med følgende:

  • Der er ingen møder i uge 7 og uge 42 og juli måned
  • Ingen møder i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned
  • Økonomiudvalget holder møde den 1. mandag i hver måned kl. 16.00
  • Byrådet holder møde den 2. mandag i hver måned kl. 19
  • Klima- og Miljøudvalget holder den 3. mandag i hver måned kl. 17
  • Plan- og Boligudvalget holder tirsdagen efter kl. 17
  • Børne- og Undervisningsudvalget holder onsdagen efter kl. 17
  • Kultur- og Trivselsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget holder torsdagen efter kl. 17
  • Ældreudvalget holder 4. mandag kl. 17

  Iflg. udkastet er undtagelserne for 1. halvår følgende:

  • Økonomiudvalget og Byrådets møder i februar er skubbet 1 uge frem p.gr.a. vinterferien i uge 7 og Økonomiudvalget planlægges holdet tirsdag den 28. januar.
  • Kultur- og Trivselsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i fmarts ændres p.gr.a. politisk topmøde til tirsdag den 25. marts kl. 17
  • Økonomiudvalget og Byrådets møder i april er skubbet 1 uge frem p.gr.a. påsken
  • Klima- og Miljøudvalget i marts holdes tirsdag den 29. p.gr.a. påsken
  • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i maj ændres til tirsdag den 27. p.gr.a. Social Temamøde

  Høring

  Ingen

  Økonomi

  Ingen

  Vurdering

  Ingen

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udkast til mødeplan vedtages.

  Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 10-12-2013

  Godkendt

  Mødeplan for 2. halvår ønskes udarbejdet