Du er her

Dialogmøder med almene boligorganisationer

Ringsted Kommune afholder årligt dialogmøde med de lokale almene boligorganisationer. På denne side kan du finde referaterne fra møderne.

Baggrund

I henhold til Lov om almene boliger m.v. (§164) afholdes der mindst ét årligt dialogmøde mellem kommunen og de lokale almene boligorganisationer. Der kan også afholdes dialogmøder med de boligorganisationer der har afdelinger i kommunen, men som har hjemsted i en anden kommune.

Hvad der drøftes på møderne

Dialogen på møderne tager sit udgangspunkt i boligorganisationernes seneste årsregnskab samt i en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen. Boligorganisationerne skal i deres styringsrapport redegøre generelt for deres virksomhed, og de skal komme med et oplæg til, hvad de gerne ser drøftet på dialogmødet med kommunen.

Herunder kan du læse referater fra de afholdte dialogmøder:

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.05.2021