Du er her

Byggeaffald

Hvordan skal virksomheder håndtere byggeaffald?

Inden en ombygning eller nedrivning, er det vigtigt at få undersøgt, om der er miljøfarlige stoffer i bygningen, som fx PCB og bly. En undersøgelse eller screening skal sikre, at de farlige stoffer ikke bliver spredt til omgivelserne, når materialerne bliver til affald.

Læs vores folder Sådan sorterer du dit byggeaffald. Her kan du bl.a. se, hvor du typisk finder de farlige stoffer.

Hvornår skal du anmelde byggeaffald?

Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen når:

  • byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • bygningen eller den del af bygningen du nedriver eller renoverer, er større end 10 m2
  • du udskifter termoruder

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø eller ved at maile et anmeldeskema til Teknik- og Miljøcenter.

Anmeldeskema finder du på virk.dk eller her på hjemmesiden. Se Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald

Du kan læse mere om reglerne for byggeaffald i Vejledning om anmeldelse af byggeaffald.

Du kan læse mere om PCB i PCB-guiden

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

12.05.2020