Du er her

Byggeaffald

Hvornår skal du anmelde byggeaffald og screene for miljøfarlige stoffer, og hvordan er principperne for klassificering?

Inden en ombygning eller nedrivning, er det vigtigt at få undersøgt, om der er miljøfarlige stoffer i bygningen, som fx PCB og bly. En undersøgelse eller screening skal sikre, at de farlige stoffer ikke bliver spredt til omgivelserne, når materialerne bliver til affald.

Læs vores folder Sådan sorterer du dit byggeaffald. Her kan du bl.a. se, hvor du typisk finder de farlige stoffer.

Hvornår skal du anmelde byggeaffald?

Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen når:

  • byggeprojektet skaber mere end ét ton affald
  • du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø eller direkte via Bygningsaffald.dk.

Vejledning om anmeldelse af byggeaffald 

Principper for klassificering og anvisning af byggeaffald

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.04.2021