Du er her

Miljøtilsyn og takster

Ringsted Kommune fører tilsyn med miljøforhold hos virksomheder og landbrug.

Ringsted Kommune fører tilsyn med, at virksomheder og  landbrug overholder gældende miljøregler, så vi kan bevare et rent og sundt miljø.

Virksomheder og landbrug, skal betale for de tilsyn, Ringsted Kommune gennemfører hos dem. Kommunen fastsætter beløbet ud fra tids- og ressourceforbruget i forbindelse med tilsynet.

Taksten bliver pristalsreguleret årligt af Miljøstyrelsen.

Se taksten på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Tilsynskampagner

Kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner, som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer. Formålet med kampagnerne er, at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

I 2018 vil Ringsted Kommune gennemføre kampagnen:

Informationskampagne om hestehold

I 2017 vil Ringsted Kommune gennemføre kampagnen:

Tilsynskampagne på vaskepladser

Evaluering af tilsynskampagne på vaskepladser, 2017

I 2016 har Ringsted Kommune gennemført to kampagner: Indretning af møddingsplads mv. og Tilstand og vedligeholdelse af tæt belægning på vaskepladser.

Evaluering af tilsynskampagne på vaskepladser

Oplæg til kampagne om tilstand og vedligeholdelse af tæt belægning på vaskepladser

Evaluering af tilsynskampagne på landbrug

Køreplan for tilsynskampagne på landbrug om indretning af møddingspladser mv.

Pjece om fast gødning

I 2014 har Ringsted Kommune gennemført følgende kampagner:

Landbrugskampagnen Roskilde dyrskue

Tilsynskampagne om olietanke.

Tilsynsoplysninger

Fra 1. juli 2015 skal virksomheder, der er omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn, have offentliggjort visse oplysninger i forbindelse med tilsynet. Det skal ske senest 4 måneder efter hvert fysisk tilsyn. Der er ret til aktindsigt i sagerne jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Du kan finde oplysningerne i tilsynsrapporterne neden for.

Tilsynsrapporter

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

28.10.2021