Du er her

Ny miljøguide for hestehold

Har du mere end 4 heste på din ejendom, så har Kommunerne i Region Sjælland lavet en guide til dig om miljøreglerne.

Kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet en guide om miljøreglerne til dig med mere end 4 heste.

Miljøforhold på ejendomme med mere end 4 heste er reguleret af Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omhandler blandt andet krav til placering og indretning af stalde og møddinger samt til drift af ejendommen.

Med inspiration fra SEGES’ guide til Lov om hold af heste har Kommunerne i Region Sjælland udarbejdet en guide til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Guiden har til formål, at give et overblik over de miljøregler, der gælder for hesteejendomme. Den indeholder både lovtekst samt kommunernes kommentarer.

Anmeldepligt

Der er pligt til at anmelde sit hestehold til den kommune, hvor ejendommen ligger. En anmeldelse skal blandt andet indeholde oplysninger om placering, indretning og drift. Det er derfor en god ide, at tage kontakt til kommunen, hvis man ønsker vejledning.

Kampagne

Alle kommuner skal hvert år lave en kampagne om et miljøtema eller en branche. Guiden er udarbejdet som en del af kampagnen for nogle af kommunerne i Region Sjælland.

Læs guiden

Hele guiden kan læses på guide til hestehold

God læselyst.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.11.2020