Du er her

Restaurationsforskrift

Ringsted Kommune har en restaurationsforskrift, der beskriver vilkår for restaurations- og beværtningsdrift.

Kommunens restaurationsforskrift indeholder en række vilkår for indretning og drift af restaurationer, så det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne.

Forskriften har til formål at gøre det lettere for både eksisterende og kommende restaurationsejere, diskoteksejere mv. at overskue reglerne på miljøområdet. Forskriften sikrer samtidig en mere smidig og ensartet sagsbehandling.

Forskriften beskriver desuden regler i forbindelse med afholdelse af særarrangementer, hvor støjgrænserne normalt ikke kan overholdes.

Den enkelte restauration har mulighed for at ansøge om afholdelse af i alt 6 særarrangementer om året.

Håndhævelse af forskriftens regler varetages af Teknik- og Miljøcentret.

Restaurantforskrift

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

02.09.2019