Du er her

Retningslinjer for olietanke og rørsystemer

Her finder du retningslinjer for tæthedsprøvning og inspektion af store olietanke og deres rørsystemer.

Når du som virksomhed udfører, og efterfølgende dokumenterer, inspektion og tæthedsprøvning af virksomhedens olietanke og deres rørsystemer, skal du overholde.

samtlige krav i Olietankbekendtgørelsen.

Kravene finder du i den til enhver tid gældende Olietanksbekendtgørelse.

Du skal sende din dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning til Teknik- og Miljøcenter i Ringsted Kommune senest 30 dage efter udførelsen.

Hvis tanken renoveres i forbindelse med inspektion og tæthedsprøvning, skal inspektionsvirksomheden sende tankattest samt nyt tillæg til Teknik- og Miljøcenter i Ringsted Kommune.

Hvem kan udføre inspektion og tæthedsprøvning?

I olietankbekendtgørelsen står der, at kun ”særlige sagkyndige” kan udføre inspektion og tæthedsprøvning af tanke. Det betyder, at det skal være en virksomhed med rutine i opgaven.

Hvis tanken også skal renoveres, således en evt. korrosionsbeskyttelse skal indlægges eller udbedres, skal den udførende virksomhed være godkendt af PUFO (Prøveudvalget for olietanke).

Ringsted Kommune anbefaler, at tankejer/tankbruger benytter et inspektionsfirma, som også er godkendt til renovering.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.12.2019