Du er her

Gravetilladelse

Her finder du information om, hvornår du som virksomhed skal have en gravetilladelse, hvordan du søger og hvad du skal være opmærksom på.

Ledningsejere skal søge om tilladelse til at grave via dette elektroniske skema. Her kan du indtaste ledningsejeren, adresse, entreprenør m.m.

Læs mere om brug af det elektroniske ansøgningesskema i
vejledning til Rosyweb graveansøgning.

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Vej og Park.

Hvordan færdigmelder jeg gravearbejde?

Når din virksomhed er færdig med gravearbejdet, kan du færdigmelde på rosyweb.dk.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Ved gravearbejder skal du være opmærksom på, at det er ledningsejerens ansvar at:

 • Overholde reglerne for, hvordan denne må grave og afmærke.
 • Sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener.
 • Orientere beboere på vejen og grundejerforening om større gravearbejder.
 • Orientere ejer af vejen på private fællesveje skriftligt mindst tre dage inden arbejdet starter.

Du kan finde ledningsejere på Ledningsejerregistret LER.

Opstilling af midlertidig afmærkningsmateriel på vejareal kræver en rådighedstilladelse hos vejmyndighed.

Under selvbetjening "Ansøgning om rådighedstilladelse" i højre side kan du ansøge i et elektronisk skema. Find mere information om brug af vejarealer under "Se også" i højre side.

Hvem giver tilladelsen?

 • På kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen.
 • På private veje i landzonen er det private ejere.
 • På motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet.

Kommunen kan bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være.

Kommunen kontrollerer ledningsejernes arbejder.

Hvem kontakter jeg, hvis der skal flyttes jord?

Hvis din virksomhed skal flytte jord fra et offentligt vejareal, skal det anmeldes særskilt til Team Miljø i Teknik- og Miljøcenter. Find mere information om jordhåndtering under "Se også" i højre side.

Kontakt: Vej og Park, Vej- og Ejendomscenter

Vej og Park
Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 76 80
 • Mandag08.00 - 15.00
 • Tirsdag08.00 - 15.00
 • Onsdag08.00 - 15.00
 • Torsdag08.00 - 15.00
 • Fredag08.00 - 12.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

08.05.2020