Du er her

Erhvervsbyggeri

Her finder du information om byggeri, byggearkiv og byggetilladelser.

Inden du som virksomhed går i gang med et byggeprojekt, skal du søge om byggetilladelse. Du må ikke begynde byggearbejdet, før Ringsted Kommune har givet den nødvendig byggetilladelse.

Din ansøgning skal indeholde en række oplysninger om projektet. Det omfatter blandt andet situationsplaner, brandplaner, oplysninger om byggeriets anvendelse.

Forhåndsdialog

En dialog tidligt i projektet sikrer, at bygherre og myndighed får afklaret mest muligt af projektet før der skal udarbejdes egentligt ansøgningsmateriale. Ringsted Kommune anbefaler, at der afholdes en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler om erhvervsbyggeri. Der kan aftales tid til et møde via byggesager@ringsted.dk.

Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, ligesom der kan indgås aftaler om f.eks. tidsplaner og dokumentation mellem bygherren og myndighederne. Der kan ligeledes være deltagelse fra eksempelvis byplanlægger, og miljø, alt efter behov på dette tidspunkt.

Formålet med forhåndsdialogen er at:

 • sikre gensidig forståelse for de forhold, som både bygherren og kommunen arbejder under.
 • afstemme forventningerne til tidsforløbet i byggesagen.
 • afstemme bygherrens forventninger til resultatet af byggesagsbehandlingen
 • forbedre ansøgningsmaterialets kvalitet
 • sikre en mere smidig byggesagsbehandling.

Ansøgninger

Din virksomhed skal anvende den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø til at ansøge om et konkret projekt.

Eksempelvis skal der byggetil­ladelse til følgende:

 • Nybygninger
 • Tilbygninger
 • Konstruktive ændringer
 • Ændret anvendelse
 • En garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende på over 50 m2.
 • Nybygning af industri- eller lagerbyggeri og landbrugsbygninger
 • Tilbygninger til industri- eller lagerbyggeri og landbrugsbygninger
 • Ombygning af industri- og lagerbyggeri og landbrugsbygninger
 • Væsentlig ændring i en bygnings anvendelse

Der er yderligere konkret information at finde i bygningsreglementet.

Skilte og facadeændringer

Ringsted Kommune har vedtaget en række retningslinjer for skilteopsætning eller ændring af butiksfacader. Du finder mere information om i dem på vores hjemmeside.


Gebyrer

Ringsted Kommune opkræver ikke gebyrer ved byggesagsbehandling. Du kan læse mere om vores sagsbehandlingstider, men ved ansøgningsmateriale der er fuldt oplyst, vil der kunne aftales mere konkret ved forhåndsdialog mv.

Digitalt byggesagsarkiv

Byggesager fra Ringsted Kommune er nu tilgængelige i et digitalt byggesagsarkiv. Gennem dette kan der tilgås alle arkiverede og afsluttede sager.

Sidst opdateret

30.04.2020