Du er her

Fejl i sundhedsvæsenet og magtanvendelser

Her finder du information om, hvordan du kan indberette fejl i sundhedsvæsenet (utilsigtede hændelser) og brug af magtanvendelser på voksen- og ældreområdet.

Ringsted Kommune arbejder på at forebygge fejl og problemer med utilsigtede hændelser samt magtanvendelser. Her finder du mere information om arbejdet, og hvordan du som pårørende selv kan indberette utilsigtede hændelser:

Fejl i sundhedsvæsenet -  Du kan indberette en utilsigtet hændelse, hvis du oplever problemer og fejl i sundhedsvæsenet, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadende eller kunne have været det.

Magtanvendelse på voksen- og ældreområdet - Der er tale om magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til en nødvendig foranstaltning, eller hvis borgeren aktivt modsætter sig, og personalet alligevel finder det nødvendigt at gennemføre foranstaltningen for at varetage omsorgspligten.

Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.09.2020