Du er her

Folkepension

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen. Du skal dog opfylde en række krav.

Nedenfor kan du læse mere om reglerne for folkepensionen, tillæg til folkepensionen, ældrechecken og hvad du skal gøre, hvis du har spørgsmål.

Det er Udbetaling Danmark, der står for Folkepension

Folkepension - Udbetaling Danmark

Folkepension

 • Hvornår kan jeg få folkepension

  Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født.

  Fødselsdato Folkepensionsalder
  31. december 1953 eller tidligere         65 år
  1. januar 1954 – 30. juni 1954         65 ½ år
  1. juli 1954 – 31. december 1954         66 år
  1. januar 1955 – 30. juni 1955         66 ½ år
  1. juli 1955 – 31. december 1962         67 år
  1. januar 1963 eller senere         68

  Tallene i skemaet er vejledende. Folkepensionsalderen kan blive forhøjet, fordi den bliver tilpasset ud fra den gennemsnitlige levealder.

  Du skal opfylde tre betingelser for at få folkepension

  Udover din alder skal du som hovedregel også:

  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark
  • have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen.

  Selvom du ikke opfylder betingelserne, kan du alligevel have ret til folkepension, hvis du opfylder en af undtagelserne, som du kan læse om her: Læs om undtagelserne

 • Hvornår kan jeg søge

  Din folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension. Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen.

  Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

  Hvis du vil forsætte med at arbejde, når du når folkepensionsalderen, kan du søge om at udskyde din folkepension. Når du er på udskudt pension, optjener du en venteprocent. Det betyder, at du får udbetalt et ventetillæg, når du starter udbetalingen af din folkepension. Udskyder du ikke din folkepension, optjener du ikke en venteprocent.

  Du skal have ret til folkepension og arbejde mindst 750 timer indenfor et kalenderår, for at du kan udskyde din folkepension.

  Læs om udskudt pension

  Hvis du søger efter, du er nået folkepensionsalderen

  Der er forskel på, hvornår du kan få folkepension, afhængig af, hvornår du når/nåede folkepensionsalderen. Det skyldes en ændring i loven om folkepension, der trådte i kraft den 1. september 2017. Her kan du se, hvilke muligheder du har:

  Nåede du folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere?

  Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, du har søgt.

  Du har mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan få den folkepension udbetalt, du har haft ret til siden du fyldte 65 år. Det kræver dog, at du søger inden den 10. i den femte måned, efter du er fyldt 65 år.

  Dispensation ved alvorlig sygdom
  Hvis du har været alvorlig syg, og derfor ikke har haft mulighed for at søge folkepension eller få hjælp til det, kan du få dispensation til at søge med tilbagevirkende kraft. Det gælder, selvom du søger efter den 10. i den 5. måned, efter du nåede folkepensionsalderen.

  For at få dispensation skal du have dokumentation fra hospital eller læge på, hvilken periode du har været syg, og at du var syg senest den sidste dag i den måned, hvor du nåede folkepensionsalderen.

  Du kan fx dokumentere din sygdom med en lægeerklæring.

  Hvis du vil søge om dispensation, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

  Nåede du folkepensionsalderen før den 1. september 2017?

  Du kan få folkepension fra den 1. i måneden efter, du har søgt.

  Du har ikke mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft.

  Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser du kan få som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, bl.a. personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.

  Tre eksempler på hvad det betyder for dig

  1. Du nåede folkepensionsalderen i september 2017, og du søgte folkepension den 10. februar 2018. Det betyder, at du havde ret til folkepension fra den 1. oktober 2017.

  2. Du nåede folkepensionsalderen i juli 2017, og du søgte om folkepension i september 2017. Det betyder, at du havde ret til folkepension fra den 1. oktober 2017.

  3. Du nåede folkepensionsalderen i september 2017, og du søgte folkepension den 11. februar 2018. Det betyder, at du søgte for sent, og ikke kunne få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft. Derfor havde du først ret til folkepension fra 1. marts 2018.

 • Din indkomst den måned du bliver folkepensionist

  Når du går på folkepension, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver folkepensionist eller senere.

  Hvis du fx får udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med, at du holder op med at arbejde, kan det i nogle tilfælde være en fordel for dig at vente med at søge folkepension.

  Eksempel – Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver folkepensionist

  Den 1. september bliver du folkepensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet folkepensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din folkepension. Derfor kan din folkepension blive sat ned.

  Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

  Hvis du mener, at din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

 • Hvad betyder det, at jeg har et bundfradrag?

  Som folkepensionist har du et bundfradrag på 100.008 kr. Det betyder, at de første 100.008 kr., du tjener ved personligt arbejde, ikke påvirker dit pensionstillæg.

  Folkepensionen består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg, men bundfradraget har ikke betydning for dit grundbeløb.

  Indkomster der tæller med som personligt arbejde er:

  • lønindkomster
  • fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • indkomster fra egen virksomhed, som du deltager aktivt i driften af
  • honorarer
  • dagpenge
  • mødediæter
 • Hvad hvis jeg får forudbetalt offentlig ydelse eller løn, før jeg går på folkepension?

  Hvis du får forudbetalt offentlig ydelse eller forudbetalt løn lige inden, du går på folkepension, kan du få en engangsudbetaling i den første måned, du er folkepensionist. 

  Beløbet svarer til din folkepension, og du få det den sidste bankdag i måneden.

  Hvad med forudbetalt privat pension og tjenestemandspension?

  Forudbetalt privat pension og tjenestemandspension giver ikke ret til en engangsudbetaling, men hvis du har et job ved siden af udbetalingen af tjenestemandspension, der er forudbetalt, kan du få en engangsudbetaling.

 • Hvem skal jeg kontakte?

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning om folkepension. 

  Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

   

Sidst opdateret

15.02.2019