Du er her

Fritvalgsleverandør

Her finder du information om, hvordan din virksomhed kan blive fritvalgsleverandør inden for personlig pleje og praktisk hjælp.

Nedenfor finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring regler og muligheder for at blive fritvalgsleverandør i Ringsted Kommune.

Fritvalgsleverandør i forhold til personlig og praktisk hjælp

 • Når du vil søge om at blive fritvalgsleverandør i Ringsted Kommune

  Nye ansøgere til fritvalg af personlig og praktisk hjælp skal starte med at hente fritvalgsblanketten, hvor der vil være mulighed for at blive guidet igennem udfyldelsen.

  Samtidig henvises til Ringsted Kommunes kontraktmateriale.

  Hvis du ønsker at søge, skal du vedlægge følgende, når du sender din ansøgning:

  • Informationsmateriale i form af en pjece til borger i en elektronisk udgave og papirudgave.
  • Garantistillelse fra bank – bekræftelse på at garanti kan stilles ved indgåelse af kontrakt.
  • Referencer – oversigt over andre kommuner din virksomhed er godkendt i.
  • Beredskabsplan – håndtering af opgaver ved akut personalefravær.
  • Tilkøbsydelser – pjece til borger med påførte priser.
  • Kopi af gældende erhvervsforsikring.

  Du skal sende ansøgningen til Myndighedsenheden. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Sådan behandles din ansøgning som fritvalgsleverandør

  Når Myndighedsenheden har modtaget dit materiale, vurderes du som leverandør ud fra oplysningerne med henblik på et fremtidigt kontraktligt samarbejde.

  Efterfølgende vil du som leverandør blive indkaldt til kontraktmøde eller afvist.

  Hvis du bliver indkaldt, vil Myndighedsenheden invitere til et kontraktmøde.  Det er en forudsætning, at du inden mødet har sat dig ind i kontraktmaterialet på Ringsted Kommunes hjemmeside.

  Til mødet skal du medbringe oplysninger om sikker mail, oplysninger om 1-2 kontaktpersoner med navn, cpr.nr. og stillingsbetegnelse til brug for daglig drift i omsorgssystemet.

  Det er hensigten at underskrive kontrakten på mødet og formalia omkring it-opkobling aftales. Herunder eventuelt undervisning. Desuden drøftes kontraktbilag for at undgå misforståelser.

  Læs mere på fritvalgsdatabasen, hvor der er en liste over vores nuværende leverandører.

   

 • Kommunale kvalitetskrav til leverandører

  Det er kommunen, der bestemmer, hvilke kvalitetskrav der stilles til leverandørerne af hjemmehjælp. Kvalitetskravene skal være sagligt begrundede, og de skal være de samme for private og kommunale leverandører.

  Formålet med kvalitetskravene er at sikre, at hjemmehjælpen lever op til serviceloven, så borgerne får en professionel, værdig og kvalificeret hjælp.

  Kvalitetskravene skal desuden være en del af kommunens sikring af, at borgerne får den hjælp, de har fået tildelt og skabe sikkerhed for, at alle leverandører lever op til de målsætninger, kommunen har sat for arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse m.v.

  Kvalitetskravene skal endvidere afspejle det serviceniveau og de målsætninger for indhold, kvalitet, værdigrundlag m.v. samt øvrige retningslinjer for, hvordan hjælpen skal udføres, som fremgår af den enkelte kommunes kvalitetstandard.

 • Borgernes ret til det frie valg

  Modtagere af hjemmehjælp har ret til frit at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp.

  Hjemmehjælpsmodtageren kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

  Det frie valg gælder ikke beboere i plejeboliger. Der gælder reglerne i servicelovens § 83,  91 og § 93.

  Når en borger ønsker at skifte leverandør

  Hjemmehjælpsmodtageren har efter anmodning til kommunen ret til at skifte til andre godkendte leverandører i kommunen.

  Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange, der kan skiftes leverandør. I Ringsted Kommune er hovedreglen, at der kan skiftes leverandør ved løbende måned plus en måned.

  Perioden gives til praktisk tilrettelæggelse for begge leverandørers mulighed for omstilling. Indtil overlevering bliver hjælpen leveret fra den hidtidige leverandør.

   

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

01.07.2020