Du er her

Graviditet og tilbud til familier

Her finder du information om Sundhedstjenestens mange sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til gravide og familier.

Sundhedstjenesten arbejder med børn, unge, gravide og familier for at sikre, at alle udvikler sig og trives i en god og sund hverdag.

De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, du finder nedenfor, er tilbud til alle børnefamilier, og de ydes i et tæt tværfagligt samarbejde med andet fagpersonale i kommunen.

Nu er strejken slut

Sundhedsplejerskerne er tilbage efter endt strejke og genoptager hjemmebesøg, således at der aflægges besøg jf. vores standard tilbud - der betyder besøg når barnet er: 14 dage, 4 uger, 2 mdr.,  4 mdr. og 8 mdr.

Besøg der er aflyst under strejken tilbydes ikke som erstatningsbesøg.

Sundhedstjenesten er ophørt med projekt Baby i familien her 1. juli 2021. Det betyder at besøget ved 1½ år er ophørt, så sidste standardbesøg er ved barnets 8 mdr. Til gengæld har vi fået mulighed for at fortsætte tilbud om graviditetsbesøg til alle gravide.

Alle familier kontaktes af deres sundhedsplejerske når det er tid for næste standardbesøg.

Åben hus og Mødregrupper starter ligeledes op fra uge 36.

Skolesundhedsplejen starter op efter uge 42 – da en stor mængde ferie skal afvikles i sensommeren.

Sundhedstjenestens tilbud

 • Gravid - forældreforberedelse

  Baby i familien:      

  Er du gravid?      

  Baby i familien et nyt tilbud til ALLE gravide og deres partner samt småbørnsfamilier. Første hjemmebesøg planlæges til at foregå allerede i 16.- 22. graviditetsuge.

  Formålet er at:

  • Du/I får tilbudt besøg af din/jeres kommende sundhedsplejerske tidligt i graviditeten og lærer din/jeres sundhedsplejerske at kende før fødslen.
  • Viden om forældrerollen og det ufødte barns behov.
  • Gratis viklekursus og vikle for den kommende mor og far. Kontakt os for datoer og tilmelding på 57 62 75 90 (ikke SMS). 
  • Mere information om flere tilbud fra Ringsted Kommune m.h.p. at styrke babyens sundhed, jeres forældrekompetencer og familiens trivsel.

  Ring selv med den gode nyhed på 57 62 75 90 

   

  Klar til barn kursus:

  Du/I har som FØRSTEGANGSGRAVID mulighed for at deltage i vores spændende kursus ”klar til barn”. Her får du/I et indblik i, hvordan et spædbarn er og hvad har det brug for. At få et barn er en stor ændring i dit liv. Det vil give dig/jer mange glæder og nye udfordringer.

  På vores kursus ”klar til barn” får du/I indblik i spædbarnets forunderlige verden.

  Kontakt os på telefon 57 62 75 90, eller send os en mail på sundhedstjenesten@ringsted.dk og hør hvornår vi afholder det næste kursus. 

  Baby på vej:

  Baby på vej er et SÆRLIGT tilbud udviklet i samarbejde mellem jordemødre, praktiserende læger og sundhedsplejersker. Tilbuddets fokus er på den tidlige tilknytning mellem forældre og barn gennem graviditeten, for en særlig opmærksomhed på den periode kan nemlig have en livslang positiv effekt på barnets trivsel og udvikling.

  Ved deltagelse i Baby på vej får du/I som kommende forældre en række ekstra tilbud gennem graviditeten, i form af både individuelle samtaler, gruppeundervisning og hjemmebesøg.

  Tilbuddet henvender sig til dig/jer, der kan genkende dig/jer selv i målgruppen og har et ønske om at blive klædt bedre på til at skulle være nybagte forældre.

  Se mere her, om du/I kan deltage tilbuddet Baby på vej

 • Fødsel og hjemmebesøg

  Sundhedstjenesten får besked fra hospitalet eller jordemoderen, når du/I har født. Familier, der er udskrevet mindre end 72 timer efter fødslen, får et tidligt hjemmebesøg, som ligger på 4. til 5. dagen efter fødslen. Der er også besøg på lørdage. Besøget varer ca. 30 minutter.

  Derefter får du/I hjemmebesøg af en sundhedsplejerske, indtil barnet er 15 mdr. Se nærmere i vores pjece: PDF icon Pjece Sundhedstjenesten

  Fredag, lørdag, søn- og helligdage mellem 17.00 – 20.00 kan du/I kontakte Sundhedsplejersketelefonen på 70 22 76 23. Se mere på Sundhedsplejersketelefonen

  Dit/jeres barns journal

  Alle informationer om dit/jeres barn finder du/I på Sundhedsvejen. Her kan du/I se noter fra alle besøg, mål, vægt, samt hvem du er i mødregruppe med, hvis du har valgt dette. Har du/I spørgsmål om dit barn, kan du/I også maile direkte med din egen sundhedsplejerske.

  Læs mere på Sundhedsvejen

 • Adoption

  Hvis du/I skal adoptere, tilbyder vi et besøg, inden dit/jeres barn kommer, så du/I kan få den bedst mulige vejledning.

   

 • Mødregrupper

  I løbet af de første måneder efter barnets fødsel hjælper sundhedsplejersken mødrene med at finde sammen i grupper med ca. 7 personer. I mødregruppen er der god mulighed for at lære andre familier med småbørn at kende, udveksle erfaringer og danne netværk. Sundhedsplejersken inviterer første gang, hvorefter de fleste grupper fortsætter med at mødes privat.

  Sundhedstjenesten tilbyder ligeledes støtte, vejledning og grupper for forældre med et særligt behov.

 • Åbent hus

  Hvis du er i tvivl om dit barns trivsel og udvikling, kan du komme til åbent hus hver onsdag hos sundhedsplejersken mellem kl. 12.30 og 13.30. Her kan du få vejledning, undersøgelse, måling og vejning af dit barn. Der afsættes ca. 10 min. pr. barn. Åbent hus finder du på Hækkerupsvej 1, 4100 Ringsted.

  Åbent hus starter op onsdag d. 8/9-21

   

   

 • Tilflytter

  Alle familier, der flytter til vores kommune med børn under 15 måneder, tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejersken.

  Vi kan hjælpe dig/jer med at opbygge et netværk, hvis du/I ønsker dette, og vi hjælper dig/jer med at sikre dit/jeres barns trivsel og udvikling.

  Familier, der flytter hertil med børn mellem 8 måneder og 3 år, får et velkomstbrev med tilbud om at henvende sig til os ved behov.

   

 • Far på forkant

  At blive far kan vende op og ned på dit liv. Måske savner du viden, netværk eller nogen at dele tanker med? Måske blev det på en eller anden måde anderledes, end du forestillede dig?

  Far på forkant er et tilbud til fædre/kommende fædre i Ringsted Kommune, hvor formålet er:

  • At du får mere viden om din egen betydning og dine muligheder i dit barns liv
  • At du får mere viden om børns udvikling og får to samtaler med en sundhedsplejerske
  • At du møder fædre, der er - eller har været - der i livet, hvor du er og får et netværk
  • At du kan få professionel rådgivning og vejledning i forhold til at være forælder
  • At du sammen med andre fædre og børn mødes og laver aktiviteter, der både er lærerige, hyggelige og sjove

  Kontakt: Erik Bloch Gregersen på mobil: 23 99 59 29 eller Anne Madsen på 40 14 81 75, annm@ringsted.dk

   

 • Efterfødselsreaktion

  Sundhedsplejerskerne tilbyder i samarbejde med kommunens familieterapeuter hjælp til efterfødselsreaktioner i gruppeforløb for mor eller far.

  Vil du høre mere om dette tilbud, så kontakt Vicky Kerff på 22 71 63 37 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Etniske mødregrupper

  Tilbud til tosprogede mødre. Vi taler hver gang om et emne, som er vigtigt for dit barns udvikling. F.eks. sprog, søvn, kost eller andet som gruppen synes er vigtig. Vil du være med, så kontakt kontoret på telefon 57 62 75 90 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • For tidligt fødte

  Er dit/jeres barn født for tidligt (tidligere end 36. uge) vil du/I få tilknyttet en sundhedsplejerske med særligt fokus på dette. Der kan i nogle tilfælde tilbydes mødregruppe for børn, der er født for tidligt. Hvis du/I vil høre mere kan du/I kontakte Gitte Weber på telefon 41 26 43 39 eller maile til os på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Ung mor

  Vi holder mødregruppe for unge mødre ca. hver 14. dag. Her har du mulighed for møde andre unge mødre, få råd og vejledning og skabe netværk. Vil du høre mere om dette, så kontakt Vicky Kerff (22 71 63 37), Anne Madsen (40 14 81 75) eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Marte Meo

  Ved brug af videooptagelser i hjemmet giver sundhedsplejersken vejledning til det gode samspil mellem den voksne og barnet. Vil du/I høre mere, så kontakt ledende sundhedsplejerske Bente Haargaard på 20 77 84 38 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Netværket

  Tilbud til unge gravide og mødre op til 29 år, hvor man får en personlig mentor som kan støtte i forhold til bolig, økonomi, familiesituation. Få ideer og vejledning i forhold til job og uddannelse, hjælp til at skabe netværk, støtte til at skabe de optimale muligheder samt aktiviteter, hygge og samvær. Vil du høre mere, så kontakt projektkoordinator Anne Madsen, Netværket på 40 14  81 75 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk

 • Skolebørn

  Vi samarbejder først og fremmest med forældre og børn. Derudover samarbejder vi med lærere og pædagoger – samt andre faggrupper, der har betydning for barnets sundhed og trivsel i hverdagen.

  1. klasse: Her indskoler sundhedsplejersken eleven med deltagelse af forældrene.

  2. klasse: Sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken

  4. klasse: Gruppeundervisning om trivsel og udvikling i puberteten.

  6. klasse: Sundhedssamtale og undersøgelse ved sundhedsplejersken.

  8. klasse: Temadag om seksualitet.

  9. klasse: Sundhedssamtale og udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken.

  Sundhedssamtalen tager udgangspunkt dels i børnenes oplysninger om hvordan de trives i skole, hjem og blandt kammerater, dels i den fysiske og psykiske udvikling de står midt i.

  På 3., 4., 5., 7. og 8. klasse ser vi eleverne efter behov. Det kan være efter aftale med elev eller forældre, lærer, pædagog eller andre samt efter sundhedsplejerskens vurdering.

 • Udviklingsmodellen 0-16 år

  Alle børn i Ringsted Kommune skal trives og udvikle sig og lære så meget, de kan.

  Det stiller krav til sundhedsplejersker, pædagoger og lærere, som er tæt på børnene i  hverdagen. Det er dem, som – sammen med dig/jer som forælder – har ansvaret for at skabe et udviklings- og læringsmiljø i børnenes hverdag, som gør, at dette kan ske.

  Derfor har Ringsted Kommune udviklet en udviklingsmodel for 0-16 årsområdet, der skal understøtte medarbejdere, forældre og børn i denne fælles opgave.

  Udviklingsmodellen generelt

  Trivselsvurderinger

  Tværfaglige dialogmøder

 • Konsulentfunktion i dagtilbud

  Sundhedstjenesten tilbyder råd og vejledning til skole og dagtilbud.

  Vi rådgiver i hygiejne, smitsomme sygdomme, indeklima og miljømæssige forhold i institutionen, ligesom Sundhedstjenesten er bindeled til embedslæge institutionen.

 • Kontakt

  Sundhedsplejerske

  Mobil

  Birgitte Ege Johansen

  22 71 68 09

  Charlotte Bitz

  25 47 70 86

  Dorthe Nybo Demant

  22 71 70 74

  Gitte Weber

  41 26 43 39

  Kristina Storm Melander

  25 23 04 42

  Lone Havskov Jensen

  21 32 71 90

  Margit Kofod

  22 71 60 24

  Maria Malmskov

  51 54 92 56

  Rikke Bentsen

  20 11 75 22

  Rikke Kolding

  22 71 59 13

  Sarah Schiøtt

  51 54 94 53

  Signe Møller

  2939 8622

  Susan Auchenberg

  61 19 80 24

  Vicky Kerff

  22 71 63 37

  Ledende sundhedsplejerske Bente Haargaard kan træffes på 20 77 84 38

  Netværkskoordinator Anne Madsen kan træffes på telefon 40 14 81 75

  Terapeut Erik Gregersen kan træffes på telefon 23 99 59 29

  Administrativ medarbejder Tine Kristiansen kan træffes på 57 62 75 90 eller på sundhedstjenesten@ringsted.dk alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – 13.00

  Fredag, lørdag, søn- og helligdage mellem 17.00 – 20.00 kan du kontakte Sundhedsplejersketelefonen på 70 22 76 23.

  Onsdag d. 1/5 og onsdag d. 5/6 er der ikke åbent hus. Vi kan kontaktes på 5762 7590 indtil kl. 12.00 begge dage.

Kontakt: Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 75 90
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.09.2021