Du er her

Hjælpemidler, boligændringer og støtte til bil

Her finder du information om, hvordan du får bevilget hjælpemidler, boligændringer eller støtte til bil, hvis du har et handicap og ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.

Du kan søge om hjælpemidler, en mere hensigtsmæssig indretning i din bolig eller støtte til bil, hvis du har en varig nedsat funktionsevne.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Du kan søge om:

Bleer - Du kan ansøge om bleer, hvis du har problemer med ufrivillig afføring eller vandladning.

Boligændringer - Boligændringer kan være mindre ændringer som et greb, udligning af dørtrin eller større ændringer som for eksempel opsætning af lifte, udvidelse af døre samt ombygning.

Hjælpemidler - Udlånshjælpemidler kan for eksempel være en rollator, toiletforhøjer, badebænk eller kørestol.

Kropsbårne hjælpemidler - Kropsbårne hjælpemidler kan for eksempel være ortopædisk fodtøj, kompressionsstrømper, proteser, stomi- eller kateterhjælpemidler.

Støtte til bil - Støtte til bil kan være støtte til køb af bil, tilskud til nødvendig særlig indretning af bilen, for eksempel lift eller kørestolsbespænding, tilskud til erhvervelse af kørekort eller støtte til afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

Syns- og hørehjælpemidler - Syns- og hørehjælpemidler kan være teleslynge, talende ur eller lyslup.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.09.2020