Du er her

Høringer og afgørelser

Her finder du alle aktuelle høringer og afgørelser i Ringsted Kommune.

Vi vil gerne sikre, at du har mulighed for at få indflydelse på det område, du bor i.

Derfor er det vigtigt for os at modtage dit høringssvar på de lokalplaner, landzonetillladelser, miljøafgørelser mm, som vi sender i høring.

Under overskriften Høringer finder du aktuelle høringer i Ringsted Kommune. Her har du mulighed for at komme med bemærkninger, inden Ringsted Kommune træffer afgørelse. Høringsfrist og en nærmere beskrivelse finder du under de enkelte sager.

Under overskriften Afgørelser finder du de sager, hvor Ringsted Kommune har truffet afgørelse. Du finder klagevejledning og klagefrist under de enkelte sager. 

Er der planlagt et borgermøde, vil der også være en overskrift med Borgermøde. Her kan du finde mere information på den enkelte sag.

Sidst opdateret

30.11.2020