Du er her

Indeklima - information og gode råd

Kan du se pletter og skjolder på dine gulve, vægge eller lofter? Og lugter der muggent eller jordslået i boligen? Så kan det være tegn på udfordringer med dit indeklima

Skimmelsvampe er hverken godt for dig eller din bolig. Det er derfor vigtigt, at du holder godt øje med tegn på fugt og skimmelsvampe.

Dit ansvar som lejer

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp på grund af bygningens konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din udlejer.

Hvis der ikke bliver gjort noget ved problemet, kan du indbringe sagen for Beboerklagenævnet, hvis der er tale om et lejemål i et alment boligselskab eller Huslejenævnet, hvis det er et privat lejemål.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Pligten indebærer blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.

Hvis du har problemer med indeklima, så skal du først udfylde vores spørgeskema, og sende det til byggesager@ringsted.dk . Herefter vil vi gennemgå dine oplysninger og kontakte dig.

Vær også opmærksom på dine muligheder for at sikre godt indeklima i din bolig - se vores gode råd til hvordan du undgår dårligt indeklima.

Dit ansvar som udlejer

Bygninger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor skal de løbende vedligeholdes. Det er ejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen. Skimmelsvamp kan også opstå på grund af fugt i konstruktionerne, hvis der for eksempel er utætheder i tag, facader eller dampspærrer, kuldebroer, fugt fra grunden, utætte installationer eller andet.

Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, så er det udlejers ansvar at fjerne skimmelsvampen og årsagen.

Synlige tegn på mulig skimmelsvamp

For det meste er skimmelsvampene lette at se. Hvis der er brune, grønne, sorte og hvide pletter eller skjolder på væg, gulv eller loft, betyder det sandsynligvis, at du har skimmelvækst i boligen.
Skimmelsvampe kan også i enkelte tilfælde skjule sig på steder, hvor du ikke kan se dem, fx bag tapet, møbler eller under gulvbrædder. Hvis der lugter muggent eller jordslået et sted i boligen, kan det være tegn på skimmelsvampe.

Kontakt dit ejendomskontor eller din udlejer, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, om der er skimmelsvampe i din bolig

Yderligere information

Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut står bag hjemmesiden Skimmel.dk.

Det er et website, hvor du får viden og gode råd om skimmelsvamp. Her kan du bl.a. blive klogere på, hvad skimmel er, hvorfor det kommer, og hvordan du får bugt med det igen. Du kan også "teste", om der kan gro skimmel hos dig og finde gode råd om, hvordan du undgår og fjerner skimmelsvampevækst fra boligen.

Informationsmaterialerne findes på syv forskellige sprog, men hvis du har et spørgsmål eller et konkret problem, står vi også klar til at hjælpe dig over telefonen eller på mail.

Bliv klogere på skimmel, find vores kontaktoplysninger og besøg skimmel.dk her.

Sidst opdateret

01.09.2020