Du er her

Klage over nævnets afgørelse

Er du utilfreds med Huslejenævnets afgørelse.

Hvis en af parterne er utilfreds med nævnets afgørelse, kan afgørelsen inden 4 uger indbringes for boligretten.

Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde

Sidst opdateret

12.05.2020