Du er her

Kørsel og støtte i hjemmet

Information om tilbud til dig, der har brug for støtte i hjemmet eller handicapkørsel.

Ringsted Kommune har følgende tilbud til voksne, der har brug for støtte og hjælp i hverdagen eller handicapkørsel:

Aflastning og afløsning - Hvis du passer en plejekrævende person med nedsatte fysiske eller psykiske funktioner og har brug for aflastning eller afløsning, kan du søge om hjælp fra Ringsted Kommune.

Daghjem for ældre borgere med fysisk handicap - Hvis du har et fysisk handicap og svært ved at klare dig i hjemmet, eller du som ægtefælle har brug for aflastning, kan Ringsted Kommune tilbyde hjælp i form af daghjem.

Handicapkørsel (flexhandicap) - Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede og synshandicappede, som ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik.

Hjemmesygepleje - Hvis du ikke selv er i stand til at klare sygeplejeopgaver, kan du søge om hjælp i Ringsted Kommune.

Klippekort til hjemmepleje - Hvis du modtager omfattende hjemmepleje, kan du søge om klippekort.

Madservice med udbringning - Hvis du ikke selv er i stand til at tilberede kold eller varm mad, kan du søge om madservice i Ringsted Kommune.

Nødkald - Hvis du har brug for akut at kunne kalde på hjælp, og du ikke er i stand til at betjene en telefon, kan du søge om nødkald i Ringsted Kommune.

Omsorgstandpleje - Hvis du ikke kan benytte dig af det almindelige tandplejetilbud, kan du søge om omsorgstandpleje i Ringsted Kommune.

Personlig pleje og ernæring - Hvis du ikke selv er i stand til at klare personlig pleje og ernæring, kan du søge om hjælp i Ringsted Kommune.

Post til døren - Hvis du ikke selv kan hente post i din postkasse eller postkasseanlæg, kan du søge om at få leveret din post til døren i Ringsted Kommune.

Rengøring, tøjvask og indkøb - Hvis du ikke selv er i stand til at klare nødvendige praktiske opgaver, som for eksempel rengøring og indkøb, kan du søge om hjælp i Ringsted Kommune.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Publikationer

Kørselstilbud i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune tilbyder kørsel til dig, der ikke selv kan benytte offentlige transportmidler eller på anden vis selv kan stå for transporten.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

11.08.2020