Du er her

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du er utilfreds med Ringsted Kommunes behandling af din sag eller af dig. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens administration.

Borgerrådgiveren hjælper dig, der er utilfreds med Ringsted Kommunes behandling af din sag eller af dig.

Borgerrådgiveren kan medvirke til at sikre, at du føler dig hørt i sager, hvor du ikke har fundet kommunens sagsbehandling tilfredsstillende. Borgerrådgiveren kan gennemgå din sag og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. 

Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse eller vurdere det faglige indhold i en afgørelse, men kan undersøge, om du har fået korrekt sagsbehandling.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med at styrke dialogen mellem dig og Ringsted Kommune, og du kan få rådgivning og vejledning, der kan hjælpe dig i kontakten med det kommunale system.

Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens administration, og kan ikke fungere som bisidder eller repræsentant for dig i en sag.

Hvis borgerrådgiveren tager en sag op, vil borgerrådgiveren undersøge klagen og sagens bilag og sende en rapport til kommunen med konklusionerne, eventuel kritik og henstillinger samt en forklaring om, hvilke konsekvenser en eventuel mangelfuld sagsbehandling eller utilstrækkelig borgerbetjening kan have for dig og for kommunen.

Alle henvendelser til borgerrådgiveren er med til at skabe læring i kommunen. Det sker dels i borgerrådgiverens tilbagemelding til afdelingerne og dels i den årlige beretning, som borgerrådgiveren afgiver til Byrådet.

Om borgerrådgiveren

 • Hvad kan borgerrådgiveren?

  Hos borgerrådgiveren kan du:

  • Klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på samt diskrimination
  • Få vejledning om dine klagemuligheder indenfor det offentlige system samt dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
  • Få rådgivning og vejledning samt hjælp til at styrke dialogen mellem dig og kommunen
  • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
  • Få hjælp til at skrive en klage
  • Få borgerrådgiveren til at mægle mellem dig og en kommunal medarbejder

  Borgerrådgiveren kan ikke:

  • Behandle klager, hvor dialogen med kommunen endnu ikke er udtømt
  • Behandle klager, hvor der er en lovmæssig klageadgang
  • Tage stilling til sagers afgørelse, herunder det faglige indhold i kommunens afgørelser
  • Behandle klager over ansættelsesforhold
  • Behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
  • Behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau eller klager, hvor sagen har været bedømt af byrådet, økonomiudvalget eller de stående udvalg
  • Behandle klager, der er afsluttet for mere end ét år siden
 • Hvem kan kontakte borgerrådgiveren?

  Alle borgere i Ringsted Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

  Hvis du ikke er borger i Ringsted Kommune, er du også velkommen til at kontakte borgerrådgiveren, hvis din henvendelse vedrører Ringsted Kommune.

 • Borgerrådgiverens baggrund

  Portrætbillede af borgerrådgiveren Katrine JensenBorgerrådgiver Katrine Jensen er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 2007.

  Katrine har mere end 8 års erfaring fra arbejde som jurist hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune og har tidligere arbejdet som jurist i Albertslund Kommune. Derudover har Katrine været frivillig i Københavns Retshjælp.

Sidst opdateret

02.06.2020