Du er her

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig, hvis du er utilfreds med Ringsted Kommunes behandling af din sag eller af dig. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens administration.

Sådan kan du kontakte borgerrådgiveren

Du kan ringe til borgerrådgiveren på telefon 2399 4814 eller 5762 6793. Der er åbent for telefonerne mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00. Hvis du indtaler en besked med dit navn og telefonnummer, vil du blive ringet op hurtigst muligt. Der er lukket for telefonerne hver fredag.

Det er i øjeblikket ikke muligt at møde op uden forudgående aftale. 

Ønsker du et personligt møde, skal du ringe for at aftale en tid. 

Du kan også kontakte borgerrådgiveren skriftligt. Læs mere under kontaktoplysninger.

Sådan hjælper borgerrådgiveren dig

Borgerrådgiveren hjælper dig, der er utilfreds med Ringsted Kommunes behandling af din sag eller af dig.

Borgerrådgiveren kan medvirke til at sikre, at du føler dig hørt i sager, hvor du ikke har fundet kommunens sagsbehandling tilfredsstillende. Borgerrådgiveren kan gennemgå din sag og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. 

Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse eller vurdere det faglige indhold i en afgørelse, men kan undersøge, om du har fået korrekt sagsbehandling.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med at styrke dialogen mellem dig og Ringsted Kommune, og du kan få rådgivning og vejledning, der kan hjælpe dig i kontakten med det kommunale system.

Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens administration, og kan ikke fungere som bisidder eller repræsentant for dig i en sag.

Hvis borgerrådgiveren tager en sag op, vil borgerrådgiveren undersøge klagen og sagens bilag og sende en rapport til kommunen med konklusionerne, eventuel kritik og henstillinger samt en forklaring om, hvilke konsekvenser en eventuel mangelfuld sagsbehandling eller utilstrækkelig borgerbetjening kan have for dig og for kommunen.

Alle henvendelser til borgerrådgiveren er med til at skabe læring i kommunen. Det sker dels i borgerrådgiverens tilbagemelding til afdelingerne og dels i den årlige beretning, som borgerrådgiveren afgiver til Byrådet.

Om borgerrådgiveren

 • Hvad kan borgerrådgiveren?

  Hos borgerrådgiveren kan du:

  • Klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at varetage praktiske opgaver på samt diskrimination
  • Få vejledning om dine klagemuligheder indenfor det offentlige system samt dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
  • Få rådgivning og vejledning samt hjælp til at styrke dialogen mellem dig og kommunen
  • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
  • Få hjælp til at skrive en klage
  • Få borgerrådgiveren til at mægle mellem dig og en kommunal medarbejder

  Borgerrådgiveren kan ikke:

  • Behandle klager, hvor dialogen med kommunen endnu ikke er udtømt
  • Behandle klager, hvor der er en lovmæssig klageadgang
  • Tage stilling til sagers afgørelse, herunder det faglige indhold i kommunens afgørelser
  • Behandle klager over ansættelsesforhold
  • Behandle klager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
  • Behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau eller klager, hvor sagen har været bedømt af byrådet, økonomiudvalget eller de stående udvalg
  • Behandle klager, der er afsluttet for mere end ét år siden
 • Hvem kan kontakte borgerrådgiveren?

  Alle borgere i Ringsted Kommune kan kontakte borgerrådgiveren. Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

  Hvis du ikke er borger i Ringsted Kommune, er du også velkommen til at kontakte borgerrådgiveren, hvis din henvendelse vedrører Ringsted Kommune.

 • Borgerrådgiverens baggrund

  Portrætbillede af borgerrådgiveren Katrine JensenBorgerrådgiver Katrine Jensen er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 2007.

  Katrine har mere end 8 års erfaring fra arbejde som jurist hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune og har tidligere arbejdet som jurist i Albertslund Kommune. Derudover har Katrine været frivillig i Københavns Retshjælp.

Sådan klager du til borgerrådgiveren

 • Hvad skal jeg gøre først?

  Borgerrådgiveren anbefaler, at du først retter henvendelse der, hvor din sag bliver behandlet, eller hvor opgaven bliver udført, for at få problemet løst eller for at klage. Du kan med fordel beskrive, hvad du ønsker at opnå med din klage.

  Hvis du ikke får svar på din henvendelse, eller er utilfreds med det svar, du får, kan du kontakte borgerrådgiveren.

   

 • Hvilke oplysninger skal jeg give borgerrådgiveren?

  Har du selv klaget til forvaltningen og ønsker du, at borgerrådgiveren skal se på din sag, er der brug for følgende oplysninger, for at din sag kan behandles:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og/eller e-mail
  • Hvilken enhed eller hvilket center, du klager over
  • Hvad du klager over
  • Hvad du ønsker at opnå med din klage.
 • Hvornår får jeg svar på min klage?

  Hvis du har indgivet en skriftlig klage, får du som udgangspunkt en skriftlig tilbagemelding inden for 8 arbejdsdage. Det betyder ikke nødvendigvis, at borgerrådgiveren har færdigbehandlet din klage indenfor 8 arbejdsdage. I perioder med ferie eller sygdom kan tilbagemeldingen komme senere.

  Borgerrådgiverens sagsbehandlingstid er i øjeblikket 4 uger fra den dato, hvor du er blevet kontaktet om din henvendelse.

 • Kan jeg klage på vegne af en anden?

  Hvis du vil klage på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Fuldmagten skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med din klage.

  Du kan hente og udfylde en fuldmagtsblanket her: PDF icon Fuldmagtsblanket

  Borgerrådgiveren anbefaler, at du sender fuldmagten og klagen til borgerrådgivers e-mailadresse med digital post via e-Boks.

Behandling af personoplysninger

 • Behandling af dine personoplysninger

  Når du henvender dig til borgerrådgiveren, har du har rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger, fordi det foregår elektronisk. Borgerrådgiveren behandler alle sager elektronisk, og dine oplysninger registreres elektronisk i borgerrådgiverens it-system. Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

  Du kan læse mere om behandlingen af dine oplysninger her: PDF icon Information om dine rettigheder.

  Gå til databeskyttelsesloven.

  Gå til databeskyttelsesforordningen.

  Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt borgerrådgiveren

 • Kontaktoplysninger

  Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren. Du kan henvende dig personligt, skriftligt, ringe eller aftale en tid til et møde med borgerrådgiveren. Ring på telefon 5762 6793 eller 2399 4814 eller skriv til borgerraadgiver@ringsted.dk

  Hvis borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare et telefonopkald fra dig, kan du lægge en besked på telefonsvareren. Borgerrådgiveren vil hurtigst muligt forsøge at ringe tilbage til dig. I perioder med ferie eller sygdom kan tilbagemeldingen komme senere.

  Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler borgerrådgiveren, at du sender en sikker e-mail.

  Hvis borgerrådgiverens svar til dig indeholder personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, kan borgerrådgiveren kun sende det med en e-mail, hvis du benytter den digitale postkasse og har oplyst dit CPR-nummer. Du bør aldrig sende dit CPR-nummer med en usikker e-mail.

 • Åbningstid

  Borgerrådgiveren har åben for telefoniske henvendelser mandag til torsdag kl. 10.00 – 15.00. Du kan ringe til borgerrådgiveren på telefon 2399 4814 eller 5762 6793. Hvis du indtaler en besked med dit navn og telefonnummer, vil du blive ringet op hurtigst muligt. 

  For tiden er borgerrådgiveren mulig at træffe for et personligt møde enkelte dage på rådhuset. Hvis du vil være sikker på at få et personligt møde, skal du ringe og aftale en tid på forhånd. Det er ikke muligt at møde op uden forudgående aftale. 

  Der er lukket for telefoniske og personlige henvendelser hver fredag. 

 • Lukkedage

  Borgerrådgiveren holder lukket for telefoniske og personlige henvendelser hver fredag. Du er velkommen til at ringe til borgerrådgiveren og indtale en besked med dit navn og telefonnummer, hvorefter du vil blive ringet op hurtigst muligt.

  Borgerrådgiveren holder desuden lukket for personlige og telefoniske henvendelser på følgende datoer:

  30. april 2021
  13. maj 2021 – 14. maj 2021
  5. juli 2021 – 30. juli 2021 
  22. september 2021 – 24. september 2021 
  18. oktober 2021 – 22. oktober 2021 
  23. december 2021 – 31. december 2021 

Publikationer

Sidst opdateret

14.09.2021