Du er her

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Ældre- og Genoptræningsudvalget består af syv medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder:

 • Praktisk bistand i hjemmet.
 • Daghjem og -centre, plejecentre og særlige botilbud til pensionister.
 • Madordninger.
 • Genoptræning.

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på ældreområdet.

Udvalget forestår samarbejde og opgaver vedrørende private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende indvendig drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger indenfor udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Takster for udvalgets område.
 • Anlægsønsker.
 • Idefase og programoplæg for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Medlemmer i Ældre- og Genoptræningsudvalget

 • Ældre- og Genoptræningsudvalgets medlemmer

  Formand Benny Christensen (A)

  Næstformand Per Nørhave (O)

  Per Flor  (A)

  Tina-Mia Eriksen (C)

  Line Lynnerup (V)

  Lars Tegl Rasmussen (R)

  Jan Jakobsen (Ø)

   

  se kontaktoplysninger her

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.
   

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

26.05.2020