Du er her

Ældrerådet

Ældrerådet er nedsat af Byrådet og rådgiver Ringsted Kommune i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet rådgiver Byrådet og formidler samtidig synspunkter mellem borgerne og Ringsted Kommune om lokalpolitiske spørgsmål. Rådet skal derfor høres om alle forslag, der vedrører de ældre.

Ældrerådet kan bl.a.:

  • Svare på spørgsmål om tilbud til ældre.
  • Fortælle, hvor du kan få besked om ældres forhold.
  • Følge kommunens udformning af ældretilbud.
  • Drøfte forslag og idéer vedrørende ældres forhold.
  • Videregive forslag og idéer til kommunens politikere og medarbejdere.
  • Give information om ældre, sundhed og omsorg.

Ringsted Kommune yder sekretariatsbistand, betaler udgifterne til ældrerådets arbejde og stiller lokaler til rådighed.

Hvem kan blive medlem af ældrerådet?

Der afholdes mindst hvert 4. år ældrerådsvalg. Rådet skal bestå af mindst fem medlemmer. Der vælges en stedfortræder for hvert medlem; disse er ikke personlige stedfortrædere.

Hvis du er fyldt 60 år og bor i Ringsted Kommune, kan du stemme og/eller blive valgt til ældrerådet i Ringsted Kommune. Kommunen udsender særlig information i forbindelse med valget. Medlemskab af ældrerådet er et frivilligt og ulønnet hverv.

 

Dagsordener og referater fra udvalget

Ældrerådets sammensætning

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.08.2021