Du er her

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet afgør spørgsmål i huslejesager og fører bl.a. kontrol med lejen og lejevilkårene i det almene boligbyggeri.

Beboerklagenævnet er oprettet for lejere og boligselskaber inden for det almene boligbyggeri.

Beboerklagenævnet kan træffe afgørelse, hvis der opstår uenighed mellem lejer og boligselskab om disse og lignende emner:

 • Reglerne om varsling af huslejeforhøjelser.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse.
 • Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum.
 • Bytte og fremleje.
 • Fraflytning.
 • Betaling af varme, vand og el.
 • Overtrædelse af husordenen.
 • Lovligheden af beslutninger, der er truffet af beboerdemokratiet.
 • Tvister om boligselskabets anvisning af almene familieboliger efter venteliste.

Hvis du vil rejse en sag, skal du henvende dig skriftligt til Beboerklagenævnet. Du skal skrive, hvilke forhold du klager over. Beboerklagenævnet skal altid have en kopi af lejekontrakten. Hvis der findes andre bilag til sagen, fx breve, vil det være en god ide at vedlægge kopier af disse.

Du kan inden for fire uger anke Beboerklagenævnets afgørelse til boligretten.

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af tre personer: En formand med juridisk baggrund, en repræsentant for almene boligselskaber samt en repræsentant for lejere i kommunen.

Hvad koster det at rejse en sag?

Gebyret for beboerklagenævnets behandling af en sag er på 147 kr. (2020). Beløbet betales, når du rejser sagen, og sagsbehandlingen indledes først, når kommunen har registreret betalingen.

Gebyret skal overføres til Ringsted Kommunes konto: Reg nr. 2186  konto nr. 7230250500. Husk at skrive "Beboerklagenævnet + den adresse sagen drejer sig om".

Beboerklagenævnets sammensætning

 • Medlemmer

  Formand:  Anne Marie Karstoft Hertzum, Koncerncentret, Sct. Bendsgade 1, 4100 Ringsted

  Lejerrepræsentant: Jan Axel Sylvest Jensen

  Udlejerrepræsentant: Henrik Doose

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.01.2020