Du er her

Grundlisteudvalg

Grundlisteudvalget udpeger personer til grundlister. Nævninge udtages fra disse grundlister og det sker ved lodtrækning.

For hver nævningekreds vælges et antal personer for en periode på 4 år, der anses egnede til at virke som nævninger eller domsmænd.

Listen over disse personer hedder grundlisten. Der skal udarbejdes en ny grundliste til Østre Landsret i marts 2019, som dækker perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et Grundlisteudvalg på 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen. (Retsplejeloven §72)

For at blive optaget på grundlisten skal du:

 • Have valgret til Folketinget, altså være fyldt 18 år og være dansk statsborger.
 • Have en ren straffeattest (landsretten indhenter straffeattest).
 • Ikke være fyldt 80 år den 31. december 2023.
 • Ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog.
 • Ikke hører til følgende persongrupper: ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansatte ved centraladministrationen, domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet og fængselsvæsenet, eller gejstlige ved folkekirken eller andet anerkendt trossamfund.

Ved lodtrækning blandt de på grundlisterne opførte personer dannes byretternes domsmandslister og landsrettens nævninge- og domsmandsliste. (Retsplejeloven §68)

De nærmere regler om antallet af personer, der skal udtages, og om selve udtagelsen fastsættes af justitsministeren.

Se også mere om hvad det vil sige at være lægdommer og tilmeld dig på hjemmesiden laegdommer.dk. Du skal søge om at blive lægdommer senest 7. marts 2018.

Grundlisteudvalgets sammensætning

 • Medlemmer

  Allan Marott Nielsen
  Jeanie Nørhave
  Lars Gormsen
  Ole Hvidesten Rasmussen
  Berit Bruun

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

10.04.2019