Du er her

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik, miljø, natur og klimaområdet og myndighedsopgaver vedr. forsyningsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Oplæg til kommunens tværgående klimaindsats.
 • Naturbeskyttelse.
 • Grundvand.
 • Miljøbeskyttelse.
 • Vandløb.
 • Vejmyndighedsopgaver.
 • Kollektiv trafik.
 • Hyre-, rute- og fragtbilkørsel.
 • Myndighedsopgaver på kloak og vandforsyning.
 • Renovation.
 • Varmeforsyning.
 • Drift og vedligeholdelse af veje, rekreative områder, herunder parker og vandløb, renovation og varmeforsyningsanlæg.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:

 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt, samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område.
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme indenfor udvalgets område.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner samt koncessionerede selskaber indenfor udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Takster for forsyningsvirksomhederne.
 • Anlægsønsker.
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Medlemmer i Klima- og Miljøudvalget

 • Klima- og Miljøudvalgets medlemmer

  Formand Torben Lollike (B)

  Næstformand Lisbeth Andersen (A)

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V)

  Benny Christensen (A)

  Per Nørhave (O)

  Klaus Hansen (V)

  Finn Andersen (K)

   

  se kontaktoplysninger her

   

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.11.2019