Du er her

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur og trivselsområdet, herunder:

 • Fritidstilbud for børn og unge.
 • Idrætsområdet.
 • Voksenundervisningen.
 • Biblioteksvæsen.
 • Museumsforhold.
 • Teaterforhold.
 • Musikaktiviteter og musikskolen.
 • Kulturhuset.
 • Ringsted Museum og Arkiv - en del af Museum Vestsjælland
 • Forsamlingshuse og kulturcentre.
 • Vandrerhjem.
 • Ringsted Kongrescenter.

Udvalget forestår samarbejde og opgaver vedrørende private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende indvendig drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Takster for udvalgets område.
 • Regler for udlån af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger mv.
 • Anlægsønsker.
 • Idefase og programoplæg for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Medlemmer i Kultur- og Fritidsudvalget

 • Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer

  Formand Daniel Nørhave (O)

  Næstformand Line Lynnerup (V)

  Sadik Topcu (A)

  Torben Lollike (B)

  Mazlum Øz (V)

  Andreas Karlsen (C)

  Jan Jakobsen (Ø)

   

  se kontaktoplysninger her

   

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.
   

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.06.2020