Du er her

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt otte af Byrådets øvrige medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget forestår kommunens planlægning bortset fra lokalplaner.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Køb, salg, leje, udleje, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom.
 • Generelle, erhvervspolitiske forhold.
 • Opgaver vedrørende kommunens overordnede borgerinformation og borgerdialog.
 • Markedsføring af kommunen.
 • Venskabsbysamarbejde.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets indøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 13.
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner og udbud.
 • Indgåelse af kontrakter og øvrige administrative og økonomiske forhold vedrørende bygge- og anlægsarbejder.

Økonomiudvalget fører tilsyn med, at

 • Forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
 • Forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig.
 • De på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilligede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
 • Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. styrelseslovens § 62.
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.

Økonomiudvalgets medlemmer

 • Økonomiudvalgets medlemmer

  Formand Henrik Hvidesten (V)

  Daniel Nørhave (O) (næstformand)

  Klaus Hansen (V)

  Per Flor (A)

  Mette Ahm-Petersen (A)

  Britta Nielsen (F)

  Torben Lollike (B)

  Henrik Kjær (Ø)

  Finn Andersen (K)

   

  se kontaktoplysninger her

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.
   

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.06.2020