Du er her

Plan- og Boligudvalget

Plan- og Boligudvalget består af syv medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor arealanvendelses- og boligområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Administration af planlovgivningen.
 • Lokalplanlægning.
 • Landzone og det åbne land.
 • Bygge- og boligforhold, herunder ungdoms- og ældreboligforhold.
 • Byomdannelse og byfornyelse.
 • Planlægning og anlæg af veje.
 • Det forberedende arbejde omkring køb, salg, leje, udleje, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejde vedrørende:

 • Byggeprogram (inkl. valg af udbudsform) projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omkring kommunens bygninger og anlæg, dog undtaget anlæg under klima- og miljø udvalget.
 • Teknisk og udvendig drift og vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og anlæg, dog undtaget anlæg under Klima- og Miljøudvalget.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens arbejder vedrørende samarbejde med private og selvejende institutioner samt koncessionerede selskaber indenfor udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om

 • Lokalplaner.
 • Takster.
 • Anlægsønsker.
 • Idefase og programoplæg for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Medlemmer i Plan- og Boligudvalget

 • Plan- og Boligudvalgets medlemmer

  Formand Per Flor (A)

  Næstformand Timo Jensen (V)

  Lisbeth Andersen (A)

  Line Lynnerup (V)

  Daniel Nørhave (O)

  Lars Tegl Rasmussen (R)

  Henrik Kjær (Ø)

   

  se kontaktoplysninger her

   

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.
   

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.03.2019