Du er her

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget består af syv medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på socialområdet, herunder:

 • Rådgivning.
 • Kontanthjælp.
 • Flygtninge.
 • Voksenhandicapområdet.
 • Hjælpemidler.
 • Patientrettet forebyggelse.
 • Specialundervisning for voksne.
 • Psykiatriområdet.
 • Særlige botilbud til handicappede.
 • Rådgivning og hjælp til handicappede.
 • Boligstøtte.
 • Opgaver i relation til Ungeteamet medmindre disse opgaver skal varetages i et kommunalt fællesskab.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet, herunder:

 • Beskæftigelsesindsatsen efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
 • Formidling af virksomhedsrettede sociale tilbud mv.
 • Revalidering.
 • Kommunens overordnede integrationspolitik.
 • Danskundervisning til voksne udlændinge.
 • Ligebehandlings- og ligestillingsspørgsmål.

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på socialområdet, der ikke er henlagt til Børne- og Undervisningsudvalget, og i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner efter de regler, der er nævnt i stk. 3.

Udvalget forestår samarbejde og opgaver vedrørende private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende indvendig drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger indenfor udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Takster for udvalgets område.
 • Anlægsønsker.
 • Idefase og programoplæg for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Medlemmer i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer

  Formand Britta Nielsen (F)

  Næstformand Mazlum Øz  (V)

  Lisbeth Andersen (A)

  Timo Jensen (V)

  Tina-Mia Eriksen (C)

  Andreas Karlsen (C)

  Henrik Kjær (Ø)

   

  se kontaktoplysninger her

  Skriv en mail til alle udvalgets medlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.
   

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

26.05.2020