Du er her

Spørgetid

Her finder du information om spørgetid ved byrådsmøder.

Der holdes byrådsmøder én gang om måneden, og her har borgere, foreninger og lignende i Ringsted Kommune mulighed for at stille spørgsmål. Nedenfor kan du læse betingelserne for at få et spørgsmål på Byrådets åbne møde.

Spørgsmål skal være skriftlige

Spørgsmålene skal stiles til Byrådet, og det skal fremgå, at du ønsker, at spørgsmålene bliver besvaret ved et byrådsmøde. Spørgerens eller spørgernes navn(e) og adresse(r) skal fremgå af spørgsmålet.

Du skal indlevere spørgsmålene til Koncerncentret senest ugedagen før det byrådsmøde, hvor du ønsker dit spørgsmål besvaret. Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Ringsted Kommune, som er af almen interesse for kommunens borgere.

Du kan dog ikke stille spørgsmål vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen på det pågældende byrådsmøde, om faktiske forhold, som uden videre kan besvares af administrationen, der rummer sigtelser eller angreb på byrådsmedlemmer, andre borgere, virksomheder, foreninger eller lignende, vedrørende ansatte i kommunen eller deres faglige/overenskomstmæssige forhold, forhold, der ikke kan offentliggøres.

Når et spørgsmål er optaget til besvarelse ved et byrådsmøde, får du skriftlig meddelelse herom samtidig med udsendelse af dagsordenen for byrådsmødet.

Sådan foregår spørgetiden ved byrådsmøder

Du (spørgeren) skal selv være tilstede og fremføre spørgsmålet under mødet. Spørgsmål må normalt højst være af 1 minuts varighed, og svarene må normalt højst være af 2 minutters varighed.

Når dit spørgsmål er blevet besvaret, kan du stille et kort tillægsspørgsmål, som igen kan besvares kort.

Det er borgmesteren eller det medlem, borgmesteren bemyndiger dertil, der svarer på spørgsmålet.

Under spørgetiden kan Byrådet ikke træffe beslutninger, ligesom Byrådet heller ikke kan drøfte sager, herunder i tilknytning til stillede spørgsmål.

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

03.02.2020