Du er her

§ 17.4 udvalg (SIF-udvalget)

Udvalget rådgiver Byrådet i relation til behandlingen af ansøgninger til den sociale investeringsfond og udmøntning af midler fra fonden.

Udvalget består af:

 • 5 medlemmer af Byrådet
 • 4 repræsentanter fra relevante interessentgrupper.

Byrådet træffer nærmere beslutning vedrørende sammensætning af udvalget. Udvalgets funktionsperiode følger den 4-årige byrådsperiode.

Udvalget for Sociale Investeringer har til opgave at behandle ansøgninger til den sociale investeringsfond.

Udvalget definerer formelle krav til indhold i ansøgninger til den sociale investeringsfond indenfor de overordnede rammer som Byrådet har udstukket.

Udvalget definerer kriterier for prioritering af ansøgninger. Dette for at tilstræbe mest mulig gennemsigtighed i prioriteringen af ansøgningerne.

Såfremt udvalget beslutter at anbefale udmøntning af midler fra den sociale investeringsfond oversendes udvalgets indstilling til politisk behandling i de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Læs mere om udvalgets forretningsorden og vedtægter herunder:

PDF icon Forretningsorden for udvalget

PDF icon Kommissorium for udvalget

Meetings list

F.eks. 01/10/2020
F.eks. 01/10/2020

§ 17 stk. 4-udvalgets sammensætning

 • Medlemmer

  Medlemmer Stedfortrædere

  Henrik Hvidesten
  hehv@ringsted.dk
  Borgmester, formand

  Ingen stedfortræder
  Britta Nielsen
  hjbrni@ringsted.dk
  Byrådsmedlem, næstformand
  Ingen stedfortræder
  Tina-Mia Eriksen
  tmer@ringsted.dk
  Byrådsmedlem
  Ingen stedfortræder
  Henrik Kjær
  henkj@ringsted.dk
  Byrådsmedlem
  Ingen stedfortræder
  Lisbeth Andersen
  lika@ringsted.dk
  Byrådsmedlem, næstformand
  Ingen stedfortræder
  Hans Rindal
  DGI Midt- og Vestsjælland
  Ingen stedfortræder
  Erling Jacobsen
  Kirkens korshær
  Birgitte Ottosen
  Kirkens korshær
  Pia Vestergaard Sommer
  Ringsted Krisecenter S/I
  Kirsten Hejnfelt
  Ringsted Krisecenter S/I
  Jan Bruun
  Hjerteforeningen i Ringsted
  Søren Hansen
  Hjerteforeningen i Ringsted

   

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

29.10.2019