Du er her

Valg

Der var 2 valg i 2019.

Hhv. den 26. maj 2019 hvor det var valg til Europa-Parlamentet og den 5. juni hvor der var valg Folketinget.

Valgresultaterne kan du se her

Generelt om valg

 • Kommunevalg

  Valg til Byrådet og Regionsrådet skal afholdes en gang hvert fjerde år, og altid den tredje tirsdag i november. Næste gang er 16. november 2021

  Til Ringsted Byråd skal der vælges 21 medlemmer.

 • Folketingsvalg

  Folketingsvalg er valg til Danmarks parlament Folketinget. Der vælges 179 medlemmer for op til 4 år, heraf 2 på Grønland og 2 på Færøerne.

  Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg til Folketinget. Det er den siddende statsminister, der kan udskrive valget, også selvom der ikke er gået fire år. Sidste folketingsvalg foregik den 5. juni 2019, hvorfor næste folketingsvalg senest skal afholdes samme dato 2023.

  I grundloven står der ikke nogen steder, hvor lang tid før valgdagen, statsministeren skal udskrive valget. Af rent praktiske hensyn vil der dog normalt være mindst 20-21 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg.

 • Europa-Parlamentsvalg

  Til Europa-Parlamentet vælges 13 danske medlemmer.

  Danmark udgør ét valgområde, hvori samtlige 13 medlemmer vælges ved forholdstalsvalg. Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.

  På Færøerne og i Grønland afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet

 • Se resultat af Ældrerådsvalget 2017

  Stemmetal efter optællingen 22. november 2017:

  Hanne Hyldgaard 2.146
  Inger Glerup 1.024
  Henrik Carlsen 552
  Lisbeth Jane Lang Nielsen 492
  Benny Dyhr 465
  Bent Jørgensen 245
  Jørgen Larsen 229
  Bjarne Nielsen 168
  Jens Chr. Nielsen 91

   

 • Se resultater fra tidligere valg

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

19.06.2019