Du er her

Sådan forløber en almindelig sag hos Huslejenævnet

Den normale arbejdsgang for en sag til Huslejenævnet

Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt 2 uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristforlængelse.

Når huslejenævnet har modtaget svar fra modparten, bliver svaret sendt til klageren. Klageren bliver bedt om at oplyse, om sagen stadig ønskes behandlet, og om der er yderligere kommentarer til modpartens svar. Svarfristen er 2 uger.

Efter modtagelse af svar fra klageren, vil sekretariatet vurdere, om der skal indhentes yderligere oplysninger i sagen. Alle oplysninger, der er af betydning for nævnets afgørelse, bliver forelagt for sagens parter til udtalelse.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejligheden/ejendommen, eller at holde et møde på nævnets kontor, får udlejer og lejer – og deres eventuelle repræsentanter – besked herom med mindst 1 uges varsel. I sager om husordensovertrædelser vil der også blive indkaldt vidner.

I besigtigelsen/mødet deltager nævnets formand og medlemmer samt evt. nævnets sekretær. I sager om husordensovertrædelser deltager tillige en social sagkyndig.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, vil nævnet træffe afgørelse i sagen. Nævnet holder møde ca. en gang om måneden.

Afgørelsen bliver sendt til udlejer og lejer og deres eventuelle repræsentanter.

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

12.05.2020