Du er her

Bliv social- og sundhedsassistent

Søg en god uddannelse, så du kan være med til at skabe gode liv hos andre .

 

Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Du bliver autoriseret til at varetage sammenhængende borgerforløb. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver.

Som social- og sundhedsassistent skal du desuden arbejde med koordinerende funktioner og med kvalitetssikring.

Du kan læse mere om jobbet her.

Sådan er uddannelsen

Uddannelsen kan gennemføres på to måder:

  • Som EUD: hvis du er under 25 år. Uddannelsen varer 2 år, 9 mdr og 3 uger.
  • Som EUV: hvis du er over 25 år. Uddannelsen tilpasses din tidligere erhvervserfaring og skolebaggrund. Uddannelsesforløbet kan vare 2 år, 8 mdr og 3 uger.

Du kan læse mere om uddannelsen på Social- og sundhedsskolens hjemmeside.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik. Du får løn både når du går i skole, og når du er i praktik.

Praktikken foregår i forskellige afsnit af Det nære Sundhedsvæsen i Ringsted Kommune og der er indlagt en kortere praktik på et sygehus.

Med vejledning og støtte fra praktikvejledere, skal du gradvis udvikle evner og håndelag til at varetage komplekse (men stabile) opgaver ud fra et helhedssyn hos patienter og borgere. Ud over øvelse af praktiske færdigheder må du forvente en hel del hjemmearbejde, hvor du læser teori og laver skriftlige opgaver. Du bygger videre på evnen til at koble teori med praksis.

På skolen skal du blandt andet arbejde med fag, der handler om sygepleje, sygdomme, medicin, træning og sundhed. Skoleundervisningen afvikles i Ringsted, Slagelse, Roskilde, Køge eller Næstved.

Du skal forvente at skulle købe bøger.

Sådan søger du ind på uddannelsen

Ringsted Kommune søger efter SSA-elever 2-3 gange om året. Der er et begrænset antal pladser til rådighed. Du kan finde stillingsopslagene på kommunens hjemmeside, på Jobnet og i gratisavisen Lokalbladet.
Efter ansøgninsfristen indkalder vi udvalgte ansøgere til en uddybende samtale. Samtalen kan resultere i en ansættelse på en kontrakt. Bliver du ansat har du automatisk en praktikplads.

Ringsted Kommune optager og ansætter elever på baggrund af en samlet vurdering. Der ses på skoleuddannelse, karakterniveau, øvrige uddannelser, udtalelser eller anbefalinger fra tidligere jobs, , udenlandsophold, arbejde som frivillig. Dokumentationen tæller kun med i vurderingen, hvis du medsender denne, når du søger via vort elektroniske ansættelsessystem.

PDF iconSe en oversigt over, hvad du skal vedhæfte din ansøgning, når du søger ind på uddannelsen som SSA-elev i Ringsted Kommune.

Vi lægger også vægt på om du har skrevet en god motiveret ansøgning.

Vær opmærksom på, at du ikke kan fremsende uopfordrede ansøgninger.

Krav til optagelse

For at kunne blive ansat som ssa-elev i Ringsted Kommune skal du være uddannet social- og sundhedshjælper eller have bestået et Grundforløb. Du skal kunne fremvise certificerede beviser for gennemført førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser.

Realkompetencevurdering

Hvis du er over 25 år, når du søger en elevplads som social- og sundhedsassistentelev i Ringsted kommune, skal du fremvise  en realkompetencevurdering til ansættelsessamtalen.

For at få lavet en realkompetencevurdering, skal du kontakte erhvervsskolen.

Arbejdsgivererklæring

Har du relevant erhvervserfaring bedes du få din tidligere arbejdsgiver til at udfylde en arbejdsgivererklæring, der dokumenterer omfang og indhold i dine erfaringer fra tidligere.

Straffe- og børneattest

En ansættelse som elev i Ringsted Kommune, er betinget af, at du kan fremvise en straffeattest til private. Straffeattesten skal du medbringe til ansættelsessamtalen. Du henter den på politiets hjemmeside, hvor du logger ind med dit NemId. Du skal desuden give accept til, at vi indhenter en børneattest før en ansættelse.

Hvis der er anmærkninger i din straffe- eller børneattest, vil Ringsted Kommune vurdere disse individuelt.

Fuldmagt

Er du under 18 år inden uddannelsesstart, så skal du vedlægge en fuldmagt med forældre/værge underskrift.

Udfyld fuldmagten her og vedhæft den i din ansøgning.

Forventninger til dig

  • Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde med mennesker, og at du har lyst og overskud til at udvikle dig både fagligt og personligt.
  • Du skal være robust, målrettet og er opsat på at  tænke i helheder.
  • Vi forventer, at du allerede har evner inden for kommunikation og samarbejde.
  • Du skal være mødestabil og skal have et ønske om at tage ansvar for din egen uddannelse.
  • Du skal være indstillet på, at du skal læse, gengive og omsætte større mængder teori både på skolen og i praktikken.

Kontakt: Sundhedsuddannelserne

Uddannelsesleder Lene Jørgensen
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.02.2020