Du er her

Opkrævning af betaling

Her finder du information om Opkrævningen, som er den afdeling, der sikrer, at regninger til kommunen bliver betalt til tiden.

Hvis du har fået en regning fra Ringsted Kommune, skal du betale på det indbetalingskort, du har modtaget.

Betalingen skal senest ske på sidste rettidige betalingsdag. Alternativt kan du indbetale på Ringsted Kommunes konto i Nordea, der har reg.nr. 2186, kontonr. 7230250500.

Du har også mulighed for at betale via Mit Betalingsoverblik.

Mit Betalingsoverblik

På Mit Betalingsoverblik kan du som privatperson få overblik over eventuelle mellemværender med Ringsted Kommune.

Du har mulighed for at betale dine regninger med betalingskort eller MobilePay, tilmelde en betaling til Betalingsservice eller få en oversigt over dine betalinger eller gæld til Ringsted Kommune.

Gå til Mit Betalingsoverblik

Betalingsaftale

Hvis du er kommet i en situation, hvor du har vanskeligt ved at betale dine regninger til kommunen, kan du kontakte Opkrævningen på tlf. 57 62 60 09 for at indgå en betalingsaftale. Som hovedregel er der mulighed for at få lavet en betalingsaftale.

Dog kan Ringsted Kommune ikke yde henstand eller indgå betalingsaftale på den løbende institutionsbetaling eller ejendomsskat.

Rykkerskrivelse

Hvis du ikke har betalt din regning på sidste rettidige betalingsdag, sender vi en rykkerskrivelse, som er pålagt et gebyr.

Gebyrets størrelse afhænger af, hvilken type krav der rykkes for. Gebyret vil enten være på 100,00 kr. eller på 250,00 kr. Betaler du ikke på rykker nr. 1, sender vi rykker nr. 2, som også er pålagt gebyr.

Overdragelse til inddrivelse

Betaler du ikke din regning efter to rykkere, overdrager vi sagen til Gældsstyrelsen med henblik på tvangsinddrivelse som fx lønindeholdelse, udlæg og modregning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til en regning, kan du kontakte det center i kommunen, der har sendt regningen. Har du andre spørgsmål angående din betaling af regningen, kan du kontakte Opkrævningen.

Kontakt: Økonomi og Indkøb

Økonomi og Indkøb
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 61 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

23.10.2019