Du er her

Budget, regnskab og nøgletal

Her finder du Ringsted Kommunes budgetter og regnskaber samt nøgletal for Ringsted og landets øvrige kommuner.

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et budget, der viser de forventede udgifter og indtægter i budgetåret.

Budgettet er udtryk for Byrådets samlede prioritering af, hvordan kommunens indtægter skal bruges. Byrådet skal vedtage budgettet for året senest den 15. oktober året før.

Inden Byrådet vedtager budgettet, har der været en proces, hvor alle med interesse for kommunens budget har haft mulighed for at komme med bidrag til budgettet.

Budgetprocessen for Budget 2019 - 2022 blev godkendt af byrådet den 14. januar 2019.

PDF icon Her finder du tidsplan for budgetprocessen

Kommunens budget skal være offentligt tilgængeligt, så borgere og andre interessenter altid kan finde det. Nedenfor finder du Ringsted Kommunes budgetter for de seneste tre år.

Gå til budget 2019

Gå til budget 2018

Gå til budget 2017

Gå til budget 2016
 

Brugertakster

En væsentlig del af kommunens indtægter kommer fra skatter og brugertakster. Nedenfor finder du Ringsted Kommunes skattesatser og brugertakster for de seneste tre år.

PDF icon Gå til takster 2019

PDF icon Gå til takster 2018

Gå til takster 2017

Gå til takster 2016
 

Regnskaber

Kommunerne skal hvert år udarbejde et regnskab. Regnskabet viser kommunens udgifter og indtægter for det foregående år, samt hvordan udgifterne har været i forhold til budgettet.

Regnskabet offentliggøres, når det er godkendt af Byrådet.

Nedenfor finder du Ringsted Kommunes regnskaber for de seneste tre år.

PDF icon Gå til regnskab 2017

Gå til regnskab 2016

Gå til regnskab 2015

 

 

 

Nøgletal

Ved hjælp af nedenstående link er der mulighed for at sammenligne udgifterne i Ringsted Kommune med andre kommuner på en lang række områder.

Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

 

Kontakt: Økonomi

Koncerncenter
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 61 10

Sidst opdateret

08.05.2019