Du er her

Arbejdsmarkedscenter

Arbejdsmarkedscentret arbejder med områderne ydelse og beskæftigelse.

Arbejdsmarkedscentret arbejder med alle områder af beskæftigelsesindsatsen for alle kommunens voksne borgere, såvel borgere tæt på som længere væk fra arbejdsmarkedet herunder også støtteordninger for handicappede, integrationsindsatsen, fleksjob og førtidspension. Endvidere social indsats overfor unge mellem 16-24 år.

Arbejdsmarkedscentret løser følgende opgaver:

 • Rådgivning og vejledning af kommunens borgere og virksomheder i forhold til beskæftigelse
 • Serviceberedskab i forhold til kommunens virksomheder vedr. rekruttering af arbejdskraft
 • Bistand til jobformidling til jobsøgene
 • Beskæftigelsesrettet indsats for ledige og sygemeldte mellem 18 – 67 år
 • Samlet tværgående indsats for børn og unge fra 16-30 år
 • Kontaktforløb og planer ift. job, uddannelse, revalidering, sygdom m.v. samt tilbud til samtlige ydelsesmodtagere
 • Helhedsorienteret rehabiliteringsindsats med koordination og tværgående tilbud for borgere i blandt andet jobafklaringsforløb og ressourceforløb
 • Bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelser, enkeltydelse og tilskud til f.eks. løn
 • Kontrol af sociale ydelser
 • Eksternt samarbejde blandt andet med A-kasser

Arbejdsmarkedscentret arbejder – på tværs af teams – for at etablere én samlet indgang for borgerne, som har behov for forsørgelsesydelse og/eller brug for råd- og vejledning eller støtte til at komme i beskæftigelse. Centrets indsats tager udgangspunkt i tilbud om personlig, almen og social og sundhedsmæssig støtte samt faglig opkvalificering ud fra den enkelte borgers forudsætninger og behov – med det mål at matche virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Kontakt: Arbejdsmarkedscenter

Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 62 62
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

29.07.2021