Du er her

Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscentret arbejder inden for socialområdet, ældreområdet, handicap og sundhed.

Centrets arbejde er primært målrettet borgere over 25 år, som har behov for hjælp, støtte og rådgivning i hverdagen. Derudover er institutionerne målrettet borgere fra 18 år. 

Social- og Sundhedscentret arbejder bl.a. med:

 • Visitation, herunder vurdering af hvilke borgere, der har behov for hjælp, og hvilken type hjælp, borgeren har behov for
 • Hjemmepleje og sygepleje
 • Ældre, herunder tre plejecentre
 • Handicap, som består af tre institutioner
 • Træning og genoptræning
 • Sundhedsfremmende indsatser,  bl.a. rygestop og livsstilssamtaler
 • Socialpsykiatrien, som giver støtte, hjælp og behandling til personer med psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og sociale problemer
 • Sundhedsuddannelser
 • Madproduktion til kommunens tre plejecentre
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Demens
 • Hjerneskade
 • Administration

Byrådet har vedtaget en Politik for voksne med særlige behov, en Sundhedspolitik samt en Ældre- og værdighedspolitik, som Social- og Sundhedscentret arbejder ud fra. Lovgrundlaget er primært Sundhedsloven og Serviceloven, og derudover arbejdes ud fra politisk besluttede kvalitetsstandarder, der angiver kommunens serviceniveau.

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

02.03.2021