Du er her

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcentret arbejder med plan- og myndighedsopgaver samt udviklingsmuligheder for borgere, erhvervsliv samt natur og miljø.

Centret har blandt andet det samlede ansvar for planlægning. Dette inkluderer kommuneplan, lokalplaner, klimaplan og byudvikling.

Teknik- og Miljøcentret spiller derfor en central, koordinerende rolle i den samlede strategiske udvikling af Ringsted Kommune.

Teknik- og Miljøcentret løser følgende hovedopgaver:

 • Naturbeskyttelse, pleje og genopretning af naturområder, vandløbsvedligeholdelse og -restaurering.
   
 • Jordforurening og jordhåndtering m.m., tilsyn og tilladelse til drikkevand m.v. virksomhedsgodkendelser og -tilsyn (herunder ´bl.a. landbrug og rottebekæmpelse), Spildevandsgodkendelser og -tilsyn.
   
 • Byggesagsbehandling, udstykningssager, kondemnering, skimmelsvamp, nedlæggelse af boliger.
   
 • Landzoneadministration, landdistriktspolitik, kommuneplan, LAG (Lokale Aktionsgrupper), Planlægning af grønne områder.
   
 • Lokalplaner, bevaringsværdige boliger, skilte- og facader, byfornyelse, stiplanlægning.
   
 • Administration af registre (bl.a. ESR, BBR, vej-navngivning, ejendomsskatter).
   
 • Renovation, affalds-planlægning og -håndtering.

På tværs af teams arbejder Teknik- og Miljøcentret for at omsætte byrådets visioner for natur, miljø og klima samt bosætning og erhverv til praksis.

Centret giver borgere og virksomheder – i både by og på land – én samlet indgang til plan- og myndighedsbehandlingen i forbindelse med nybygning, ombygning, miljøgodkendelser, trafikale løsninger, udviklingsprojekter mv.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.02.2019