Du er her

Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscentret står for brug, vedligehold og udvikling af kommunens veje, stier, grønne områder og bygninger.

Centret rådgiver, gennemfører og drifter kommunale anlægs- og byggeopgaver og fungerer som én samlet indgang til opgaverne.

Driften og udviklingen sker i tæt dialog med brugerne af de kommunale ejendomme og arealer.

Opbygning og opgaver

Administrationen

     Stab & Administration

 • Køb og salg af kommunale grunde/bygninger.
 • Kommunens udlejningsejendomme.
 • Ansvar og koordinering af kommunens udbud.
 • Økonomistyring.
 • Administration af hele centret.

     Byg & Anlæg

 • Bygningsdrift og vedligehold.
 • Energioptimering.
 • Bygherrerådgivning ved nybyggeri og bygningsændringer.
 • Legepladsinspektion.
 • Drift af veje og grønne områder.
 • Anlæg af veje, parker, stier og broer.
 • Glatførebekæmpelse.
 • Planlægning af den lokale kollektive bustrafik

Ejendomsstaben

Ejendomsstaben er en funktion under Vej- og Ejendomscentret med tekniske servicemedarbejdere, der står for at servicere skoler og institutioner.

Vej og Park

Ringsted Vej og Park er en enhed under Vej - og Ejendomscentret på ca. 30 mand. Vej og Park bor på Bragesvej 7c.

Vej og Park løser følgende opgaver:

 • Ren- og vedligeholdelse af veje, stier og pladser, herunder asfaltering af slaghuller, gadebrønde og afvanding, skiltning, opstregning, gravetilladelser og tilsyn med entreprenører, støjvold og jordprøver samt vintertjeneste.
 • Kommunale grønne områder herunder græsslåning og hækklipning i parker, boldbaner, søer ,legepladser og tilsyn ,skraldespande, bænke, byggegrunde m.m.
 • Udsmykning af byen med blomster, samt juletræ og lyskæder.
 • Praktisk udførsel af større og mindre nyanlæg.

Serviceniveauet er politisk godkendt og findes i et servicekataloget for henholdsvis veje og grønne områder.

Benyt eventuelt Tip kommunen her på siden eller mail til vejogpark@ringsted.dk.

Du kan finde mere information om servicekataloget og Tip kommunen, under "Se også" i højre menu.

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
 • Åbent telefonisk fra kl.10.00
 • Mandag11.00 - 15.00
 • Tirsdag11.00 - 15.00
 • Onsdag11.00 - 15.00
 • Torsdag11.00 - 15.00
 • Fredag11.00 - 13.00

Kontakt: Vej og Park, Vej- og Ejendomscenter

Vej og Park
Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 76 80
 • Telefoniske åbningstider:
 • Mandag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Tirsdag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Onsdag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Torsdag10.00-11.30 og 13.00-15.00
 • Fredag10.00-11.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

05.07.2021