Du er her

Internet til Alle

Ringsted Kommune har ambitioner om, at alle kommunens borgere skal have adgang til hurtigt internet. Derfor har man igangsat initiativet "Internet til Alle".

I Ringsted Kommune har det længe været en ambition at sikre hurtigt internet til alle kommunens borgere. Med initiativet ”Internet til Alle” som Ringsted kommune vedtog den 8/10 – 2018, er Ringsted kommet et skridt nærmere at indfri denne ambition.  ”Internet til Alle” sætter mål for Ringsteds indsats og introducerer de midler der skal bruges, herunder en bredbåndsmesse. På denne hjemmeside finder du information, som kan klæde dig på i forhold til at afdække dine muligheder for at sikre dig hurtigt internet.  

Mere viden om Internet til Alle

 • Hvad siger lovgivningen

  Som reglerne er i dag, må kommuner ikke tilbyde bredbånd. Men der er andre muligheder for at hjælpe til at fremme udbredelsen af bredbånd indenfor kommunens grænser. Ringsted Kommune kan blandt andet:

  • Etablere tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter
  • Etablere tomrør, hvis det giver mening i forhold til egne, interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
  • Gerne etablere en vis overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede. Den overkapacitet, der i mellemtiden ikke anvendes (betegnet som passiv infrastruktur) må lejes ud til private aktører (lokale borgerforeninger eller private operatører).
  • Drive en hotline, der rådgiver kommunens borgere om deres mulighed for at få etableret hurtigt internet.

   

 • Leje af passiv infrastruktur

  Det er endnu ikke afgjort, hvordan udlejning af evt. passiv infrastruktur skal foregå, og hvad prisen skal være. Der pågår et arbejde i Kommunernes Landsforening med at få skabt retningslinjer for udlejning af passiv infrastruktur og Ringsted kommune afventer resultaterne af dette arbejde.

 • Aktuelle gravearbejder

  Kommunen samgraver i videst mulige udstrækning med andre interne og eksterne graveprojekter i kommunen.


  Samgravning betyder, at en graveaktør er forpligtet til at tage andre ledningsejeres ledninger/rør med i sit graveprojekt. Det betyder væsentligt færre omkostninger i forbindelse med etablering af bredbåndsinfrastruktur for kommunen, borgere og teleoperatører. En anden væsentlig faktor er besparelsen på vejkapitalen. Jo mindre en vejbelægning brydes op, jo større besparelse har kommunen på erstatning og udskiftning af fliser og asfalt med mere.


  Derfor samgraver kommunen i alle de gravestrækninger, hvor det giver mening at få lagt tomrør med. Det betyder, at der aktuelt er lagt tomrør ned i en stor strækning i samgravning med en ekstern graveoperatør.

 • Hvad kan jeg selv gøre for at få bedre internet i mit område

  Har du ikke hurtigt, eller dårligt kørende, internet i dit område, så kan du først og fremmest tjekke, hvilke andre muligheder du har for at koble dig på en netforbindelse. Du kan se, hvad dine muligheder er på www.tjekditnet.dk. Det kan være en stor fordel, at de enkelte borgere - fx i form af grundejerforeninger - slutter sig sammen i én fælles forening. Jo flere I er, desto mere seriøse fremstår I som forhandlere:

  • Når man ønsker at tiltrække en internetudbyder, eller
  • Hvis foreningen etablerer sit eget lokale bredbåndsnet.

  Foreninger har mulighed for at indgå flerårige kontrakter med en internetudbyder på vegne af alle medlemmerne.


  En lokalforening kan være en eller flere sammenslutninger af Grundejerforeninger, men det kan også være en forening dannet på tværs af Grundejerforeninger og/eller blot en gruppering af borgere indenfor et område. Hvis I stifter en lokalforening kan I med fordel lade jer inspirere af Antenneforeningernes konstruktion.


  Du kan læse mere om oprettelse af en fælles forening på Energistyrelsens hjemmeside på ens.dk.

 • Diverse links til mere viden

  Her finder du forskellige links, hvor du kan finde mere viden om bredbånd.


  Ens.dk
  På Energistyrelsens hjemmeside, kan du finde information om bredbånd, priser og foreningsdannelse med mere.
  Her finder du også Guide til bedre bredbånd

  Tjekditnet.dk
  Tjekditnet er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Formålet med Tjekditnet er at give forbrugere, virksomheder og kommuner mulighed for at se bredbåndsdækning helt lokalt og søge på udbydere for den enkelte adresse.


  Bredbåndspuljen
  Bredbåndspuljen bliver udmeldt årligt, typisk med ansøgningsfrist i efteråret. Via bredbåndspuljen kan foreninger og borgergrupper søge tilskud til at få adgang til hurtigt internet. Kriterierne for tilskud justeres årligt, men der har de senere år været øget fokus på landområder, en udvikling man kan forvente fortsætter.

 • Ringsted kommunes hotline

  Ringsted kommune har i efteråret 2018 etableret en hotline, hvor borgere i Ringsted Kommune kan få hjælp til spørgsmål om hurtigt bredbånd. Hotlinen er bemandet af teknisk personale som kan hjælpe i forhold til spørgsmål om hvilke muligheder der er og hvad man skal undersøge før man går i gang med arbejdet for at få hurtigt internet. Derudover er det muligt at komme i kontakt med kommunes fundraiser, som kan rådgive om muligheder for at få støtte til at få lagt hurtigt bredbånd. Det forventes der i 2019 vil blive udmeldt en bredbåndspulje, ligesom det er muligt at søge tilskud hos aktuelle private puljer. Det er muligt at ringe til hotlinen hver dag mellem kl. 10.00-15.00 på tlf: 5762 6700.

Sidst opdateret

15.11.2018