Du er her

Kommuneplan

Kommuneplanen fastsætter bestemmelser for kommunens videre udvikling, både i by og land.

Ringsted Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en Kommuneplan, der udstikker retningslinjerne for udviklingen i de kommende år.

Kommuneplanen omfatter en lang række emner som f.eks. arealudlæg, byudvikling, erhverv, handel, natur, jordbrug, udviklingen i det åbne land, trafik og klimatilpasning.

Læs Kommuneplan 2017-2029

Sidst opdateret

08.07.2020