Du er her

Lokalplaner

En lokalplan er en plan, hvori Byrådet fastsætter bindende bestemmelser for et område.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde, eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen.

Kort over gældende lokalplaner i Ringsted Kommune:

Stort kort

Find og download gældende lokalplaner

Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.

Alle forslag kommer i offentlig høring

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden en lokalplan kan vedtages endeligt. Du kan se aktuelle høringer her.

Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til det statslige planregister, PlansystemDK, hvorefter den er bindende på de ejendomme, der ligger indenfor lokalplanområdet.

En lokalplan fastsætter kun bestemmelser om den fremtidige anvendelse indenfor området. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil og lokalplanen kan ikke fastsætte handlepligt for ejerne i området.

Se den generelle klagevejledning ifm lokalplaner og kommuneplaner her

Sidst opdateret

26.10.2017