Du er her

Lokalplaner

En lokalplan er en plan, hvori Byrådet fastsætter bindende bestemmelser for et område.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde, eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten hermed er at sikre sammenhæng i planlægningen.

Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.

Se kort over gældende lokalplaner og lokalplansforslag.

Søg på planer via en søgeliste.

Alle forslag kommer i offentlig høring

Alle har mulighed for at komme med høringssvar, og Byrådet skal tage stilling til disse, inden en lokalplan kan vedtages endeligt. Du kan se aktuelle høringer her.

Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen indberettet til det statslige planregister, PlansystemDK, hvorefter den er bindende på de ejendomme, der ligger indenfor lokalplanområdet.

En lokalplan fastsætter kun bestemmelser om den fremtidige anvendelse indenfor området. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. Der er ikke krav til, at ejeren bygger eller etablerer i henhold til lokalplanen før, der er tale om nye etableringer, byggerier eller lignende. I det tilfælde skal den gældende lokalplan overholdes.

Se den generelle klagevejledning ifm lokalplaner og kommuneplaner her

Sidst opdateret

06.07.2018