Du er her

Planstrategi

Ringsted Kommunes planstrategi for 2016-28.

Ringsted - midt i mulighederne er overskriften for Ringsted Kommunes vision og udgangspunkt et for plantrategien 2016-28.

Visionen beskriver den fremtid, som Byrådet vil arbejde hen imod med afsæt i vores virkelighed i dag. Den udtrykker vores ambitioner inden for fire fokusområder:

  • Nærhed, medbestemmelse, medansvar og mangfoldighed.
  • Lev og vær tilgængelig.
  • Uddannelse for alle livet igennem.
  • En unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet.

Hvert fokusområde har et afsnit i planstrategien, hvor visionens intentioner blier uddybet og koblet til Byrådets kort- og langsigtede initiativer.

Her finder du hele Planstrategien 2016-28

Planloven fastlægger at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommunplanlægningen inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Strategien skal have et 12-års sigte og revideres hvert fjerde år.

 

 

 

Sidst opdateret

02.05.2019