Du er her

Planstrategi

Ringsted Kommunes planstrategi for 2019-2031.

I forlængelse af Ringsted Kommunes Vision ’Ringsted – midt i mulighederne, hedder Planstrategi 2019-2031 ’Sammenhæng i Muligheder’. Den handler om, at vi i den fysiske planlægning skal skabe sammenhænge mellem de mange kvaliteter og muligheder, der er i kommunen samtidig med, at vi får vendt vores udfordringer til styrker.

Planstrategien består af følgende fire temaer: 

  • Bosætning og Byvækst
  • Det Blå og Grønne
  • Klima
  • Fællesskaber

Hvert tema i planstrategien indledes med byrådet målsætning samt, hvordan den er i tråd med FN’s Verdensmål. Hvert tema afsluttes med en række handlinger, der skal indarbejdes i den kommende Kommuneplan 2021. 

FN’s Verdensmål

I Ringsted Kommune vil vi bruge FN’s verdensmål som inspiration til at hæve ambitionsniveauet for en lokal og global bæredygtig udvikling. Med et globalt udsyn sætter vi lokale handlinger i værk.

I den fremtidige udvikling af Ringsted Kommune vil FN’s verdensmål være centrale, hvilket Planstrategi 2019-2031 – ’Sammenhæng i Muligheder’ sætter rammen for. 

FN har formuleret 17 verdensmål for en mere bærerdygtig udvikling - både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Ringsted Kommune vil arbejde med udvalgte verdensmål i vores aktuelle udfordringer og målsætninger, så vores indsats lokalt også gavner globalt. 
 

Her finder du planstrategien

PDF icon Planstrategi 2019-31

PDF icon Pixi-udgave af Planstrategi 2019-31

 

Planloven

Planloven fastlægger at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommunplanlægningen inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Strategien skal have et 12-års sigte og revideres hvert fjerde år.

Sidst opdateret

22.01.2020