Du er her

Vandforsyningsplan 2010-2021

På disse sider kan du finde information om vandforsyningen i Ringsted. Siderne er rettet mod borgere, politikere og vandværksejere i Ringsted.

Borgere og erhverv i Ringsted Kommune forsynes fra 13 almene vandværker og omkring 175 mindre anlæg. Vandforsyningsplanen indeholder information om de krav Ringsted Kommune sætter til disse vandværker, hvor godt der i øjeblikket leves op til disse krav og hvor godt kommunen forventer, at vandværkerne lever op til kravene ved planperiodens udløb.

Find mere information under "Se også" i højre menu, herunder information om:

Politik, jura, konsekvens

I denne del af vandforsyningsplanen finder du politiske bestemmelser, som Ringsted byråd har fastsat for vandforsyningen. Du kan du få et samlet overblik over vandforsyningen, samt læse en sammenfatning af fordelingen af ansvar mellem bruger, vandværk og kommune.

Dit vandværk

Her kan du finde kommunens vurdering af hvert alment vandværk. Kommunens vurdering indeholder status og mål for vandværket. Status kan revurderes i planperioden, målene er faste.

Kommunen revurderer status i forhold til planens kriterier i forlængelse af kommunens fysiske tilsyn på vandværkerne. Kommunen vil også tage vurderingen af status op til fornyet overvejelse, når vandværkets bestyrelse beder derom og sender dokumentation for den ændring, som giver grundlag for en ændret vurdering.

Råd og vejledning

På disse sider kan du få råd og vejledning om, hvordan du sparer på vandet, og hvordan du forholder dig til eventuel forurening.

Hvilke vandværker er omfattet?

 • Hvilke anlægstyper der er omfattet af vandforsyningsplanen

  Definition af anlægstyper
  Vand til forbrug kan komme fra et vandværk, fra egen indvinding til et-to husholdninger eller fra egen indvinding til erhverv. Vandforsyningsloven skelner mellem større (almene) vandværker og små (ikke almene) vandværker. Grænsen mellem større og små vandværker går ved 10 tilsluttede ejendomme (matrikler).

  Der er gennem en årrække blevet stadig færre enkeltvandforsyninger, i takt med at flere ejendomme er tilsluttet vandværk. Samtidig er der blevet færre små vandværker, da de enten er lagt sammen til større vandværker eller er blevet overtaget af et større vandværk.

  Ringsted Kommune forventer, at denne udvikling vil fortsætte, indtil de fleste enkeltvandforsyninger og små vandværker er nedlagt, da byrden ved drift og vedligehold af sådanne anlæg er stor. Ringsted Kommune forventer en nogenlunde tilsvarende udvikling omkring forsyning af erhverv. Derfor fokuserer kommunen på de almene vandværker i vandforsyningsplanen, især vandværker hjemmehørende i Ringsted Kommune.

  Ringsted Kommune anerkender, at vandværker i nabokommunerne dækker en del af vandbehovet i kommunen. Disse vil dog ikke være med i vandforsyningsplanen, da Ringsted Kommune vil udfylde sin myndighedsrolle over for anlæg hjemmehørende i kommunen, mens Ringsted Kommune i videst muligt omfang overlader myndighedsrollen over for anlæg med indvinding i nabokommunerne til disse kommuner.

  Små vandværker og anlæg til forsyning af enkelte ejendomme
  Ringsted Kommune anerkender desuden, at andre anlæg end de almene dækker en del af vandbehovet i kommunen. Deres andel af det samlede vandbehov er dog ganske beskeden - under 10 % - og den vandmængde kan derfor uden problemer leveres fra de almene vandværker i kommunen. Hvis ejerne af disse anlæg opgiver driften, anviser vandforsyningsplanen, at vandbehovet skal dækkes ved tilslutning til nærtliggende vandledning fra (alment) vandværk.

Sidst opdateret

01.11.2018