Du er her

Databeskyttelse

Her kan du læse om, hvordan Ringsted Kommune håndterer persondata. Du kan også finde kontaktoplysninger på Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

For at Ringsted Kommune kan levere kommunale services og ydelser, har kommunen brug for informationer. Det gælder for eksempelvis borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Ringsted Kommune har fokus på at beskytte de data, kommunen håndterer. Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver holder øje med, at persondata altid håndteres på lovlig og sikker vis.

Hvis du har spørgsmål til kommunens håndtering af dine persondata, kan du altid kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Sådan kontakter du databeskyttelsesrådgiveren

Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver er:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Skriv en e-mail

Du kan sende en e-mail til dpo.ringsted@bechbruun.com

Husk, at hvis du sender personlige, fortrolige eller følsommer oplysninger, så anbefales du at sende din mail over den sikre beskedfunktion. Du finder den sikre beskedfunktion her: https://dpo.bechbruun.com/ringsted/

Ring op

Du kan ringe til databeskyttelsesrådgiveren på tlf. nr. 72 27 30 02
 

Spørgsmål og svar

 • Hvor henter kommunen oplysninger om dig?

  Nogle oplysninger kan kommunen selv hente oplysninger fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, eksempelvis indkomstoplysninger, SKAT, BBR, mv. Andre oplysninger henter kommunen direkte fra dig, når du giver oplysningerne i forbindelse med at du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

  Du har altid ret til at få at vide, hvor kommunen har dine oplysninger fra. Du bliver også oplyst om det i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en ydelse eller service.

 • Hvor længe gemmer kommunen dine persondata?

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med Kommunens arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe oplysningerne gemmes. Det varierer afhængigt af, hvad formålet med at gemme oplysningerne er og hvor længe kommunen har behov for at gemme oplysningerne. Altså er der forskellige opbevaringstider alt efter, hvilken sag det drejer sig om.

  Inden for nogle fagområder skal kommunen aflevere dine sager og oplysninger til et arkiv, inden kommunen må slette dem. Det bestemmes af arkivloven.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen. 
   

 • Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

  En databeskyttelsesrådgiver er en person, der hele tiden holder øje med, at persondata håndteres på lovlig og sikker vis. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er altså at sikre, at kommunen lever op til databeskyttelsesforordningen.

  Databeskyttelsesrådgiveren er en neutral og uafhængig person ansat af kommunen til at hjælpe med at sikre korrekt håndtering af persondata.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan rådgive og vejlede dig, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

 • Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ringsted Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Ringsted Kommune eller Ringsted Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Dine rettigheder er:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ringsted Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
  • Ret til begrænsning af behandlingen
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Ringsted Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Ringsted Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunen træffer.

Sidst opdateret

19.07.2018