Du er her

Kropsbårne hjælpemidler

Her finder du information om, hvordan du søger om kropsbårne hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.

Om kropsbårne hjælpemidler

Hvis du har et handicap eller ikke kan klare dig selv i hverdagen, kan du søge om kropsbårne hjælpemidler. Det kan for eksempel være ortopædisk fodtøj, kompressionsstrømper, proteser, stomi- eller kateterhjælpemidler.  Et hjælpemiddel skal være en væsentlig lettelse i din dagligdag.

Vores målgruppe

Hvis du har en nedsat funktionsevne, hvor der ikke er mulighed for at træning eller behandling vil øge din funktionsevne, kan du ansøge om hjælpemidler i Ringsted Kommune.

Sådan får du hjælp

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler ved at benytte ansøgningsskemaet, som du finder på www.borger.dk.

Når du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, vil vi ofte ringe til dig for at tale med dig om din ansøgning. Herefter vurderer vi, om du er berettiget til hjælpemidlet. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Søg om kropsbårne hjælpemidler.

Yderligere information

Ydelsen gives efter Lov om social service § 112. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan læse mere om kørsel til afprøvning af hjælpemidler i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard

Læs mere om kropsbårne hjælpemidler

 • Betaling

  Hvis du søger, og kommunen bevilger et kropsbåret hjælpemiddel, kan der for nogle kropsbårne hjælpemidler være en egenbetaling, for eksempel ved ortopædisk fodtøj.

 • Reperation og vedligeholdelse

  Du skal selv dække udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet,  for eksempel rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse. Du er desuden erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarligt brug.
  Har du behov for reparation af dit hjælpemiddel, kan du kontakte Myndighedsenheden, Team Hjælpemidler.

 • Fritvalgsordning

  Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en forhandler, du selv vælger.
  Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.
   

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til Myndighedsenheden inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.
  Hvis Myndighedsenheden fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00

Sidst opdateret

11.07.2019