Du er her

Kropsbårne hjælpemidler

Her finder du information om, hvordan du søger om kropsbårne hjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.

Om kropsbårne hjælpemidler

Hvis du har et handicap eller ikke kan klare dig selv i hverdagen, kan du søge om kropsbårne hjælpemidler. Det kan for eksempel være ortopædisk fodtøj, kompressionsstrømper, proteser, stomi- eller kateterhjælpemidler. Et hjælpemiddel skal være en væsentlig lettelse i din dagligdag.

Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter Social Service §112. Du kan læse om forskellige typer af hjælpemidler længere ned på siden.

Vores målgruppe

Hvis du har en nedsat funktionsevne, hvor der ikke er mulighed for at træning eller behandling vil øge din funktionsevne, kan du ansøge om hjælpemidler i Ringsted Kommune.

Sådan får du hjælp

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler ved at benytte ansøgningsskemaet, som du finder på www.borger.dk.

Når du søger om et kropsbåret hjælpemiddel, vil vi ofte ringe til dig for at tale med dig om din ansøgning. Herefter vurderer vi, om du er berettiget til hjælpemidlet. Du vil modtage en skriftlig afgørelse i forhold til din ansøgning.

Ved førstegangsansøgninger og ændringer i bevillingen skal der foreligge lægelig dokumentation fra sygehus eller egen læge. Er du berettiget, vil du modtage en bevilling til dig selv, herefter kan du kontakte leverandør for aftale.

Hvis du bevilges til et kropsbåret hjælpemiddel, har du mulighed for selv at vælge leverandør og produkt gennem Fritvalgsordningen. Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Benytter du dig af eget leverandørvalg, kan der forekomme en egenbetaling.

Søg om kropsbårne hjælpemidler.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om bevilling af hjælpemiddel, skal du klage til Myndighedsenheden inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis Myndighedsenheden fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Yderligere information

Ydelsen gives efter Lov om social service § 112. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Du kan læse mere om kørsel til afprøvning af hjælpemidler i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Læs mere om kropsbårne hjælpemidler

 • Diabetes

  Diabetes 1

  Der ydes støtte til sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker og teststrimler samt 50% til blodsukkerapparat. Der ydes IKKE tilskud til kanyleboks.

  Kriterier for bevilling:

  • Insulinkrævende diabetes.
  • Kombinationsbehandling af insulin og tabletter.

   

  Diabetes 2

  Der ydes støtte til 150 stk. teststrimler og 150 stk. fingerprikker om året.

  Kriterier for bevilling:

  • Tabletbehandlet diabetes
 • Brystprotester

  Kriterier for bevilling:

  • Bortoperation af det ene eller begge bryster.
  • Delproteser bevilges efter en konkret vurdering af de fysiske og kosmetiske gener efter en operation, som bevarer en del af brystet.
  • Kvinder som af andre grunde mangler det ene eller begge bryster.

  Bemærk:

  • Der ydes ikke tilskud til brystproteser, som indopereres. Der henvises til sygehuset.
  • Der ydes ikke tilskud til særlige Bh’er eller badedragter.

  Udskiftningsinterval:

  Ifølge Servicelovens §112 kan der bevilges 1 stk. og 1 stk. til skiftebrug hver 12. måned.

 • Håndleds-, ankel- og brokbandager

  Der kan bevilges individuelt tilpassede eller færdigfremstillede bandager – eventuelt med tilpasning. Der kan bevilges reservebandager af hygiejniske hensyn.

  Kriterier for bevilling:

  • Bandagerne kan ydes, når det anses for dokumenteret, at alle behandlingsmuligheder er udtømte og at lidelsen er varig.
  • Det er forudsætning, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig grad gør hverdagen lettere for dig
  • Der ydes IKKE bandage til sportsudøvelse.
 • Knæskinner / knæbandager

  Der ydes kun knæskinner /knæbandager, hvis alle behandlingsmuligheder er udtømte.

  Kriterier for bevilling:

  • Medfødt lidelse i form af abnormt løse knæskaller.
  • Korsbåndsskader, hvis der er behov for permanent brug af f.eks. hyperekstensionshindrende bandage.

  Bemærk:

  • Der ydes IKKE knæskinner / knæbandgaer til sportsudøvelse.
  • Alternativt til bandagen vil være enten stivgørelse af leddet eller permanent brug af knækapsel.

  Udskiftningsinterval:

  Ud fra en individuel konkret vurdering. Ca. 1 stk. årligt.

 • Kompressionshjælpemidler

  Der ydes støtte til kompressionsstrømper, -bukser, -ærmer, -handsker og vest.

  Kompressionshjælpemidler kan være med forskellig trykeffekt afhængig af sygdommen.

  Kriterier for bevilling:

  Kompressionshjælpemidler kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

  • Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke forsvinder efter fornøden behandling.
  • Varige følger efter blodpropper i ben og arme.
  • Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.
  • Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

  Bemærk:

  • Kompressionshjælpemidlerne skal afhjælpe en svar varig kredsløbslidelse.
  • Der ydes IKKE tilskud til støttestrømper og antiembolistrømper (efter operation), som anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser samt mindre åreknuder under graviditet.

  Udskiftningsinterval:

  Der kan bevilges 1 stk/1 par samt et par til skiftebrug hver 12. måned.

 • Korsetter

  Et støttekorset er et hjælpemiddel, som har en korrigerende, aflastende eller støttende funktion.

  Ved kropsforandring som følge af f.eks. udvikling af lidelsen, vægtændring, må der ydes hjælp til nyt korset.

  Der kan bevilges individuelt tilpassede eller færdigfremstillede eventuelt med tilpasning. Der kan desuden gives hjælp til reservekorset bl.a. af hygiejniske hensyn.

  Kriterier for bevilling:

  • Svære slidgigtforandringer i rygsøjlen.
  • Degeneratio disci intervertebralis. Degeneration af båndskive (discus) i rygsøjlens lændedel. Lidelsen medfører risiko for tryk på nerverødder og udvikling af slidgigt. Lidelsen er normalt ikke tilgængelig for operativ behandling.
  • Scoliosis. Skævhed af rygsøjle med rotation og krumning til siden.
  • Spondylitis ankylopoietica. Udtalt kronisk betændelse i leddene mellem korsben og hofteben eventuelt med forklaringer og forsnævringer af båndskiver og ledbånd i rygsøjlen.
  • Spondylolisthesis. Fremadglidning af ryghvirvel i forhold til hvirvlen nedenfor, hvor kirurgisk behandling ikke har givet tilfredsstillende resultat eller ikke kan gennemføres.
  • Osteoporose. Knogleskørhed.
  • Muskeldystrofi. Svind af rygmuskulatur.

  Udskiftningsinterval:

  Der kan bevilges 1 stk. samt 1 stk. til skiftebrug ved førstegangs ansøgninger. Herefter 1 stk. hver 12. måned ud fra en individuel konkret vurdering.

 • Ortopædisk fodindlæg

  Der kan ydes støtte til ortopædiske fodindlæg til personer med en foddeformitet, hvor et fodindlæg i væsentlig grad vil afhjælpe dette.

  Kriterier for bevilling:

  Følgende indikation kan berettige dig et fodindlæg:

  • Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesåler).
  • Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
  • Svært forfodsfald ved samtidig dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne.
  • Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
  • Erhvervet platfod som følge af degeneration.
  • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
  • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

  Udskiftningsinterval:

  Der kan bevilges 1 par fodindlæg hver 12. måned.

 • Ortopædisk fodtøj samt særligt fabriksfremstillede fodtøj

  Ved ortopædisk fodtøj forstås individuelt fremstillet fodtøj (herunder fodtøj med træbund) og særligt fabriksfremstillet fodtøj, der tilgodeser en svær foddeformitet eller benyttes i forbindelse med bandagering (kapselsko).

  Der kan ydes støtte til ortopædisk fodtøj til personer med varige og svære foddeformiteter.

  Kriterier for bevilling:

  • Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesåler).
  • Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
  • Svært forfodsfald ved samtidig dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne.
  • Stiv fodrod – medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt.
  • Erhvervet platfod som følge af degeneration.
  • Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
  • Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

  Udskiftningsinterval:

  Der kan bevilges 1 par fodtøj hver 18. måned.

  Egenbetaling:

  Der er en egenbetaling på fodtøj, som i 2020 er kr. 920,00 pr. par til voksne og kr. 510,00 pr. par til børn.
   

 • Parykker

  Kriterier for bevilling:

  • Der kan ydes støtte til paryk ved vansirende skaldethed.

  Bemærk:

  • Der kan IKKE ydes tilskud ved midlertidig hårtab som følge af behandling, f.eks. kræftbehandling. Her skal du ansøge sygehuset.
  • Næsten alle parykker i dag fremstilles af kunstfibre og har en gennemsnitlig holdbarhed på ca. 1 år.

  Udskiftningsinterval:

  Der kan bevilges 1 stk. og evt. 1 stk. til skiftebrug hver 12. måned.

 • Proteser (arm og ben)

  Der kan ydes hjælp til arm- eller benprotese ved mangel på arme eller ben.

  Bemærk:

  • Som armprotese indgår f.eks. proteser for fingre eller hånd, der betragtes som en del af den samlede arm. Ligeledes indgår som benproteser også proteser for fod eller tæer, der betragtes som en del af det samlede ben.

  Udskiftningsinterval:

  Efter en konkret og individuel vurdering kan protesen repareres og/eller udskiftes efter behov.

 • Skinner og fodkapsler

  Kriterier for bevilling:

  • Der kan ydes støtte til en skinne eller en fodkapsel, hvis du har en varig lidelse og der vurderes, at det konkrete hjælpemiddel i væsentlig graf afhjælper din nedsatte funktionsevne.
  • Bevilling ydes bl.a., hvis du som følge af lammelse har en såkaldt dropfod, som er forsøgt genoptrænet.
 • Kateter

  Kriterier for bevilling:

  • Der ydes støtte til kateter, når der er tale om en varig funktionsnedsættelse som følge af sygdom.
  • Du skal være udredt/ vurderes/behandlet via egen læge eller sygehus.

  Bemærk:

  • Der ydes IKKE tilskud til handsker, vaskeklude, saks, affaldsposer.
 • Stomiprodukter

  Former for stomier:

  Der kan ydes støtte til stomihjælpemidler til personer, som har en varig funktionsnedsættelse som følge af sygdom og følgende operationer:

  • Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen)
  • Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen)
  • Urostomi (kunstig udføring af urinveje)

  Bemærk:

  • Kommunen betaler kun de stomihjælpemidler, der er nødvendige for, at du kan passe din stomi.
  • Der gives IKKE tilskud til handsker, vaskeklude, gaze, saks, affaldsposer m.m.
 • Synshjælpemidler

  For at kunne blive indstillet til et synshjælpemiddel, skal du rette henvendelse til CSU-Slagelse for en nærmere udredning.

  Kriterier for bevilling:

  For at søge om synshjælpemidler skal du

  • Have en indstilling fra CSU
  • Lide af en varig nedsat synsfunktion
  • Have en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

  Bemærk:

  • Der kan IKKE ydes hjælp til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation. Det vil sige, hvis behovet alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.
  • Det kan IKKE ydes hjælp, hvis du er opereret for ensidig eller dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (over 18 år).
 • Tilretning af almindeligt fodtøj med forskel i benlængde

  Der kan ydes støtte til hæl- og sålforhøjelse.

  Kriterier for bevilling:

  • Væsentlig benlængdeforskel vurderet af læge eller skomager – udgangspunktet er min. 2 cm
  • Der kan ydes hjælp, når der forligger dokumentation på, at forskellen mellem højre og venstre ben er minimum 2 cm.

  Bemærk:

  • Er forskellen mindre end 2 cm, ydes der IKKE tilskud til forhøjelse.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.07.2021