Du er her

Kvalitetsstandarder på voksenområdet

Her kan du finde Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder på voksenområdet, som definerer, hvilket serviceniveau du kan forvente, hvis du får hjælp fra kommunen.

Der er følgende kvalitetsstandarder på voksenområdet i Ringsted Kommune:

PDF icon Aflastning og afløsning

PDF icon Aflastning og afløsning af pårørende til handicappede over 18 år

PDF icon Aktivitets- og samværstilbud

PDF icon Behandling af personer med alkoholproblemer

PDF icon Beskyttet beskæftigelse

PDF icon Boligindretning

PDF icon Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

PDF icon Daghjem til borgere med demens

PDF icon Daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

PDF icon Forbrugsgoder

PDF icon Forebyggende hjemmebesøg

PDF icon Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

PDF icon Hjemmesygepleje

PDF icon Hjælp på plejecentre

PDF icon Hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

PDF icon Inkontinenshjælpemidler

PDF icon Klippekortet

PDF icon Kontanttilskud (§ 95)

PDF icon Kropsbårne hjælpemidler

PDF icon Ledsagerordning

PDF icon Ledsagerordning for stærkt svagtseende borgere over 67 år

PDF icon Længerevarende botilbud

PDF icon Madservice med udbringning

PDF icon Merudgifter

PDF icon Midlertidige hjælpemidler

PDF icon Midlertidigt ophold i botilbud

PDF icon Midlertidigt ophold på plejecenter

PDF icon Mobilitetshjælpemidler

PDF icon Nødkald

PDF icon Omsorgstandpleje

PDF icon Ophold på forsorgshjem

PDF icon Ophold på kvindekrisecenter

PDF icon Opsøgende socialt arbejde

PDF icon Pasning af døende i eget hjem

PDF icon Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem

PDF icon Personlig pleje og ernæring

PDF icon Praktisk hjælp

Social behandling for stofmisbrug

PDF icon Socialpædagogisk støtte

Social tandpleje

PDF icon Støtte til bil

PDF icon Sygeplejeartikler

PDF icon Tildeling af handicapegnet bolig

PDF icon Tildeling af plejebolig

PDF icon Træning

Bilag til kvalitetsstandarderne

Når dit hjem bliver en arbejdsplads for hjemmeplejen

PDF icon Rehabilitering i Ringsted Kommune

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

28.07.2021