Du er her

Læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Hvis du har problemer med at læse, skrive eller regne, har du forskellige muligheder for at forbedre dine færdigheder.

Du kan bl.a. andet med almen voksenuddannelse forbedre dine færdigheder og karakterer på 9. og 10. klasses niveau, mens du på VUC kan få ordblinde-, læse-, skrive- og regneundervisning.

Nedenfor kan du læse mere om dine muligheder.

Du kan også læse mere om specialpædagogisk støtte (SPS) på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs om undervisning og ordblindhed

 • Hvem kan få hjælp?

  Er du voksen og ordblind, kan du på dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) få undervisning, som skal styrke dine læse-, skrive- og stavefærdigheder. Undervisningen kan bl.a. hjælpe dig med at forbedre dine muligheder for at få et velfungerende arbejdsliv. Undervisningen giver dig mulighed for at forstå og skrive tekster, men lærer dig også relevante metoder og hjælpemidler, så du kan fungere med din ordblindhed.

 • Hvordan ved jeg, om jeg er ordblind?

  For at få ordblindeundervisning på et Voksenuddannelsescenter (VUC), skal du testes for ordblindhed. Testen er gratis og foregår på din lokale VUC. Det er en uddannet ordblindelærer, der står for at gennemføre testen.

 • Hvor mange timer kan jeg få?

  Undervisningen tilpasses dit behov, og du kan få tildelt op til 80 timer. En undervisningstime varer 45 minutter.

  Det er enten eneundervisning eller holdundervisning med små hold på to-seks deltagere. Du skal løbende evaluere undervisningen med din lærer, så undervisningen kan tilpasses dig, og du får det bedst mulige udbytte af undervisningen.

 • Hvor kan jeg få undervisning for ordblinde?

  Regionsrådet samarbejder med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af undervisning, så der er et passende tilbud til alle. Det enkelte center informerer offentligt om centerets udbud af ordblindeundervisning.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af din leder på uddannelsesstedet, og som er et retligt spørgsmål, kan du indberette klagen for Undervisningsministeriet. Klagefristen er tre uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren. Du skal indberette klagen til din leder, som sender den videre til Undervisningsministeriet.

  Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, skal du indberette din klage til kommunen inden fire uger.  Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Almen voksenuddannelse

Hvem kan tage en almen voksenuddannelse (AVU)?

Almen voksenuddannelse (AVU) er et tilbud til voksne over 18 år, der gerne vil forbedre sig i en række fag på 9. og 10. klasses niveau. Med AVU får du de forudsætninger, der er nødvendige, hvis du vil fortsætte med at uddanne dig på fx gymnasialt niveau. AVU foregår på voksenuddannelsescentrene (VUC).

Hvordan tilmelder jeg mig?

Der er kursusstart på VUC flere gange om året, og der findes både dag- og aftenhold.

Du skal tilmelde dig senest 14 dage, inden undervisningen begynder.

Når du tilmelder dig, vil du blive tilbudt en samtale med en vejleder, der kan hjælpe dig med at beslutte hvilket trin, du skal starte på, så niveauet passer til dig. Som regel starter kurserne i august og januar.

Kontakt VUC for mere information.

Hvad koster det?

Du skal selv betale for de kurser, du tager. Kernefagene: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik koster 120 kr. pr. fag (2018), mens andre fag koster 1230 kr. pr. fag (2018).

Undtagelser
Hvis du tilmelder dig alle de fag, der er nødvendige for at søge optagelse på en mellemlang videregående uddannelse, skal du ikke betale for fagene.

Vælger du at gennemføre en fuld hf-eksamen, kan du få pengene tilbage for de fag, der indgår i den eksamen.

Kan jeg få SU eller SVU?

Er du fyldt 25 år og i beskæftigelse, har du i visse tilfælde mulighed for at søge om at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), der svarer til 80 pct. af den højeste dagpengesats (3.396 kr. om ugen i 2017).

Hvis du har mindst 23 timers undervisning om ugen, og gør uddannelsen færdig inden for 23 måneder, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Undervisningens indhold

Uddannelsen består af en række enkeltfag, der er delt op i kernefag og tilbudsfag.

Kernefagene kan du tage på alle VUC'er. Kernefagene er:

 • dansk
 • engelsk
 • fransk eller tysk
 • matematik
 • naturfag
 • samfundsfag

Tilbudsfagene kan variere, men kan fx være billedkunst, mediefag, filosofi og edb.

Du kan følge et enkelt eller flere fag ad gangen.

Alle fagene er delt op i trin og moduler, så der er mulighed for at tilpasse niveauet til alle deltagere.

Du afslutter hvert fag med en prøve, der svarer til enten en 10. klasses eller en 9. klasses afgangsprøve.

Hvis du vil klage

Vil du klage over noget i forbindelse med almen voksenuddannelse, kan du henvende dig til forstanderen på dit VUC. Er du ikke tilfreds med forstanderens afgørelse, kan du klage til dit VUC's centerråd inden to uger, efter du har modtaget afgørelsen. Centerrådet består af repræsentanter fra kommuner, regioner og personale.

Kontakt: Jobcenter Ringsted

Jobcenter Ringsted
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 62 62
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
 • Mandag11:00 - 15:00
 • Tirsdag11:00 - 15:00
 • Onsdag11:00 - 15:00
 • Torsdag11:00 - 15:00
 • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

16.07.2019